Analizator składu gazu ziemnego

Analizator Precisive® 5-242B jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu gazu ziemnego i wartości opałowej jest przydatna do oznaczania procentowego stężenia węgowodorów (C1-C6), występujących w gazie ziemnym w rurociągach oraz skroplonym gazie ziemnym (LNG)

Analizator Precisive® 5-242B jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu gazu ziemnego i wartości opałowej jest przydatna do oznaczania procentowego stężenia węgowodorów (C1-C6), występujących w gazie ziemnym w rurociągach oraz skroplonym gazie ziemnym (LNG)