Analizator LPG

Analizator Precisive® 5-159 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Skalibrowany do pomiarów online składu oraz wartości opałowej gazu LPG (ciekły propan-butan) analizator zoptymalizowany jest do oznaczania alkanów C2-C5 w fazie gazowej.

Analizator Precisive® 5-159 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Skalibrowany do pomiarów online składu oraz wartości opałowej gazu LPG (ciekły propan-butan) analizator zoptymalizowany jest do oznaczania alkanów C2-C5 w fazie gazowej.