Analizator gazy sytnezowego, biogazu oraz gazy wysypiskowego

Analizator Precisive® 5-171 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu syntezowego, biogazu oraz gazu wysypiskowego jest przydatna do oznaczania złożonych strumieni obejmujących procentowe stężenia lekkich węgowodorów (C1-C5), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) oraz, opcjonalnie, wilgoci (H2O) i siarkowodoru (H2S).

Analizator Precisive® 5-171 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu syntezowego, biogazu oraz gazu wysypiskowego jest przydatna do oznaczania złożonych strumieni obejmujących procentowe stężenia lekkich węgowodorów (C1-C5), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) oraz, opcjonalnie, wilgoci (H2O) i siarkowodoru (H2S).