Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Stacjonarny analizator LZO – 3-700 firmy J.U.M

Analizator lotnych związków organicznych Model 3-700 jest stacjonarnym urządzeniem cechującym się wysoką niezawodnością, dokładnością, czułością i stabilnością. Analizator wykorzystuje metodę ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID), która pozawala na wiarygodne oznaczenie zarówno wyższych węglowodorów w spalinach, jak i śladowych zanieczyszczeń w gazach o podwyższonej czystości.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Analizator lotnych związków organicznych Model 3-700 jest stacjonarnym urządzeniem cechującym się wysoką niezawodnością, dokładnością, czułością i stabilnością.

Analizator wykorzystuje metodę ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID), która pozawala na wiarygodne oznaczenie węglowodorów o dużej masie cząsteczkowej w spalinach , jak i śladowych zanieczyszczeń w gazach o podwyższonej czystości. Wszystkie elementy zwilżane przez próbkę są zintegrowane w grzanej komorze pomiarowej. Wbudowany grzany filtr z wymiennym stalowym wkładem o porowatości 2 µm może być okresowo czyszczony za pomocą przedmuchu powietrzem. Urządzenie posiada regulator zapewniający kontrolę ciśnienia i stabilność przepływu próbki przez komorę spalania. Analizator posiada układ przygotowania powietrza niezbędnego do spalania węglowodorów. Dzięki temu nie potrzebne jest zewnętrzne źródło oczyszczonego powietrza.

METODA POMIAROWA:

W metodzie FID wytwarzany jest płomień, w którym cząsteczki węglowodorów znajdujące się w próbce ulegają jonizacji. Do podtrzymania płomienia niezbędne jest paliwo:wodór oraz powietrze. Płomień umieszczony jest w silnym polu elektrostatycznym wytwarzanym przez dwie elektrody. Powstałe w płomieniu jony ze spalanych analitów migrują w kierunku katody lub anody. Wytworzona w ten sposób różnica potencjałów, a tym samym wielkość prądu, jest wprost proporcjonalna do stężenia cząstek węglowodorów w spalanej próbce gazu. Sygnał jest mierzony i przetwarzany przez układ elektroniczny.

ZASTOSOWANIA:

Pomiar stężenia węglowodorów w gazach odlotowych, procesowych i powietrza:

 • monitoring emisji spalin
 • monitoring emisji z pojazdów mechanicznych
 • pomiar zawartości węglowodorów w powietrzu i innych gazach
 • pomiar śladowych zanieczyszczeń w gazach o podwyższonej czystości
 • pomiar sprawności spalania
 • pomiar DGW w gazach zawierających rozpuszczalniki
 • testowanie konwerterów katalitycznych

ZALETY:

 • metoda FID – metoda referencyjna w pomiarach emisji lotnych związków organicznych
 • wysoka czułość
 • przełączalne zakresy pomiarowe
 • wbudowany filtr i pompa do poboru próbek
 • wbudowany układ przygotowania powietrza do spalania

 

 

Specyfikacja:

Mierzony parametr Lotne Związki Organiczne (czyli suma węglowodorów)
Metoda pomiarowa Ciągła detekcja płomieniowo – jonizacyjna (FID)
Zakresy pomiarowe 0-10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 ppm
Czułość Max. 1 ppm CH4 dla pełnej skali
Czas odpowiedzi T90 1,2 s (< 8 s przy wykorzystaniu linii grzanej 8 m)
Liniowość 1%
Dryft zera i zakresu < 1 % pełnej skali / 24 h
Zużycie paliwa (100 % H2) Ok. 20 ml/min dla 1,5 bar (Ok. 90 ml/min dla 1,5 bar dla 40%
H2 / 60% He)
Wymagana filtracja próbki 2 μm
Przygotowanie powietrza Wbudowany układ przygotowania powietrza
Temperatura pieca 190 °C
Sygnały wyjściowe 0-10 VDC i 4-20 mA
Wyświetlacz 3 ½ znakowy
Wymiary obudowy 483 x 460 x 132 mm (szer. x gł. x wys.), stelaż przemysłowy
19”, 20 kg
Zasilanie 230 V AC/ 50 Hz, 850 W
OPCJE:
AMU 37 Automatyczne przełączanie zakresu pomiarowego
APO 37 Zewnętrzny system kontroli przedmuchem filtra
AZM 37 Automatyczny zapłon
ENGA 37 wyświetlacz 6-znakowy dla zakresu 0-100 000 ppm z
wewnętrznym RS232
ICM 37 Selektywny pomiar CH4 i sumy węglowodorów
RCI4 37 Izolowane galwanicznie wyjście 4-20 mA
FOAS37 Kontrola płomienia z automatycznym odcinaniem
CIM 37 Wyjście cyfrowe RS 232
LTO 37 Pomiar śladowych ilości węglowodorów