Reaktor enzymatyczny GDE firmy Velp

Reaktor enzymatyczny przeznaczony do przeprowadzenia hydrolizy przed oznaczaniem błonnika całkowitego metodą enzymatyczną

Reaktor enzymatyczny GDE jest przeznaczony do przeprowadzenia hydrolizy przed oznaczaniem błonnika całkowitego metodą enzymatyczną zgodnie z metodą AOAC.

Zastosowanie:

Oznaczanie błonnika całkowitego metodą enzymatyczną w:

  • Żywności
  • Paszach

Zalety:

  • Urządzenie przeprowadza enzymatyczną hydrolizę próbek, które są zanurzane w termostatycznej łaźni wodnej i mieszane
  • Stała temperatura, nie ma możliwości przegrzania próbki
  • Wysoka dokładność w granicach +0.2 °C
  • Zestaw składa się z zanurzeniowej głowicy grzejnej, transparentnego zbiornika oraz 6-miejscowego mieszadła magnetycznego
  • Ciągłe i stałe mieszanie zapobiega przegrzaniu próbek

Zakres temperatury Od pokojowej do 105ºC
Moc 900 W
Zasilanie 230 V; 50/60 Hz
Waga 6.2 kg
Wymiary 413 x 295 x 410 cm

file_download