Ekstraktory SER 148 firmy Velp

System ekstrakcji rozpuszczalnikowej odpowiedni do oddzielania substancji lub grupy pierwiastków od próbek stałych i półstałych zgodnie z techniką Randall.

Ekstraktor SER 148 umożliwia ilościowe oddzielenie substancji lub grupy związków z mieszaniny cząstek stałych lub ciekłych. Ekstrakcja przeprowadzana jest dwufazową metodą Randalla z dodatkową fazą zwrotu oddestylowanego rozpuszczalnika. W wersji 3- lub 6-stanowiskowej.

Zastosowanie:

  • żywność
  • detergenty
  • farmaceutyki
  • gleba

Zalety:

  • krótszy czas ekstrakcji od 20 do 80 %
  • odzysk rozpuszczalnika od 50 do 75 %
  • zajmuje niewiele miejsca
  • sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego z etapów ekstrakcji
  • możliwość zaprogramowania 29 programów ekstrakcji
  • podwójna regulacja temperatury, pracy i bezpieczeństwa sterowana mikroprocesorowo

Temperatura pracy

od 100 do 260°C

Czas zanurzenia

od 0 do 999 minut

Czas przepłukiwania

od 0 do 999 minut

Czas odbierania rozpuszczalnika

od 0 do 999 minut

Woda chłodząca

2 l/min.

Profile mineralizacji

4 profile dla każdego programu

Objętość próbki

od 0.5 do 15 g (zwykle 2-3 g)

Objętość rozpuszczalnika

od 30 do 100 ml

Skrócenie czasu ekstrakcji

od 20 do 80%

Powtarzalność

±1%

Odzysk rozpuszczalnika

od 50 do 75%

Gilzy ekstrakcyjne:

celuloza 33x80 mm

Waga SER 148/3
Waga SER 148/6

30 kg
40 kg

Moc SER 148/3
Moc SER 148/6

500 W
950 W

file_download