Aparat do hydrolizy Hu 6 firmy Velp

Optymalne rozwiązanie do kwasowej bądź zasadowej hydrolizy próbek żywności i pasz przed ekstrakcją rozpuszczalnikową w celu analizy całkowitej zawartości tłuszczu.

Hydroliza, filtracja wymywanie próbek w tych samych szklanych probówkach. Jednoczesna hydroliza 6 próbek.

Zastosowanie:

Hydroliza kwasowa w:

 • orzechach
 • ziarnach
 • mięsie i przetworach mięsnych
 • rybach i przetworach rybnych
 • kakao
 • jajach
 • płatkach zbożowych
 • chlebie i produktach piekarniczych
 • makaronach
 • karmie dla zwierząt

Hydroliza zasadowa w:

 • mleku w proszku
 • mleku skondensowanym
 • serach o wysokiej zawartości laktozy

Zalety:

 • Jednostka HU 6 jest idealnym rozwiązaniem do przeprowadzenia hydrolizy kwasowej i zasadowej żywności i pasz przed ekstrakcją tłuszczu
 • Jednoczesna hydroliza 6 próbek
 • Próbka jest filtrowana w szklanych tygielkach i wymywana gorącą dejonizowaną wodą w celu usunięcia pozostałości kwasu chlorowodorowego
 • Zastosowanie pompy próżniowej skraca czas filtracji a tym samym ogranicza emisję oparów gazów
 • Próbki są ogrzewane w szklanych kolbach umieszczonych w aluminiowym bloku grzejnym zapewniającym doskonałą izolację termiczną
 • Szklane tygielki po wysuszeniu mogą być bezpośrednio przeniesione do ekstraktora SER 148

Liczba próbek

6

Zakres temperatury

10-200°C

Zakres czasu

001-999 min.

Wyświetlacz

LCD

Liczba programów

20

Moc

1350 W

Waga

14,5 kg

Wymiary

335 x 570 x 450 mm

file_download