Komparator wizualny Model F firmy Lovibond Tintometer

Komparator do porównywania zabarwienia próbki ze skalą wzorców szklanych w skali Lovibond

Komparator do porównywania zabarwienia próbki ze skalą wzorców szklanych w skali Lovibond.

Zastosowanie:

 • Produkty przepuszczające światło (oleje, ciecze chemiczne, syropy)
 • Produkty stałe, nieprzezroczyste
 • Pudry, pasty (stałe tłuszcze)

Zalety:

 • Dokonuje pomiaru w jednostkach skali Lovibond
 • Model F (BS 684) przeznaczony jest do pomiarów w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych
 • Łatwy w obsłudze
 • Bardzo precyzyjny
 • Skala filtrów szklanych pozwala na dokładne dopasowanie do koloru próbki
 • Wzorce szklane są przechowywane w woreczkach nylonowych co zapewnia doskonałą ochronę i rozróżnienie między sąsiednimi wzorcami.
 • Zbalansowane pole widzenia z wyraźną linią rozdzielającą próbkę i pole porównawcze
 • Rozproszone wolframowo – halogenowe źródło światła
 • Wymienialne białe wypełnienie komory
 • Aparat nie nagrzewa się podczas pracy
 • Akcesoria w standardzie:
  • szklane kuwety 1 x 1”, 1 x 51/4” (Model F)
  • szklane kuwety 1 x 1/16”, 1 x 1/8”, 1 x 1/2”, 1 x 1/4”, 1 x 1”, 1 x 51/4” (Model F (BS 684))
  • białe tło pomiarowe i białe wypełnienie komory pomiarowej.
  • zapasowe żarówki

Zasada pomiaru Wizualna
Źródło światła Lampa halogenowa
Oświetlenie Zbliżone do dziennego
Droga optyczna 0.1 - 153 mm
Zakresy 0.1 - 70 red (czerwony, żółty)
0.1 - 40 (niebieski)
0.1 - 3 (neutralny)
Rozdzielczość 0.1 skali Lovibonda
Układ optyczny 11 zestawów wzorców barwnych
Wymiary 330 x 410 x 230
Waga 8.3 kg
Certyfikaty CE

file_download