Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Stacja monitoringu jakości oraz ilości wód powierzchniowych oraz ścieków INTERFEJS URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2105 firmy TELEDYNE ISCO

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Urządzenie 2105 jest kompatybilne z pozostałymi modułami serii 2100 tj. przepływomierzami wód powierzchniowych oraz ścieków (2150, 2110), modułami transmisji danych itd. Dodatkowo, moduł 2105 został wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie sond fizykochemicznych SDI12, deszczomierzy, automatów do poboru prób oraz innych urządzeń peryferyjnych, zarówno firmy Teledyne Isco jak i innych producentów.


Urządzenie 2105 jest kompatybilne z pozostałymi modułami serii 2100 tj. przepływomierzami wód powierzchniowych oraz ścieków (2150, 2110), modułami transmisji danych itd. Dodatkowo, moduł 2105 został wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie sond fizykochemicznych SDI12, deszczomierzy, automatów do poboru prób oraz innych urządzeń peryferyjnych, zarówno firmy Teledyne Isco jak i innych producentów.

Moduł wykonany został w obudowie o najwyższym stopniu szczelności IP68, co umożliwia jego użytkowanie w warunkach terenowych.

Wraz z urządzeniem oferowane jest oprogramowanie Flowlink®5 służące do zarządzania i wizualizacji pracy stacji monitoringu. Oprogramowanie umożliwia obróbkę danych, tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów, wykresów oraz obsługę zdalnej transmisji danych.

ZALETY:

  • kompatybilność elementów systemu, dająca możliwość dowolnej konfiguracji urządzeń firmy Teledyne Isco; możliwość rozbudowy oraz rekonfiguracji stacji monitoringu w trakcie jej eksploatacji
  • ciągły zapis wszystkich mierzonych parametrów; nie-ulotna pamięć typu flash gwarantująca przechowanie danych w przypadku braku zasilania
  • możliwość zmiany częstotliwości zapisu mierzonych parametrów po przekroczeniu zaprogramowanych wartości (patrz wykres poniżej: interwał zapisu 5min został automatycznie zmieniony na interwał 30sek., kiedy wartość przepływu przekroczyła zaprogramowaną nastawę)
  • możliwość sterowania pracą automatu do poboru prób na podstawie pomiarów z deszczomierza, przepływomierza oraz wieloparametrowych sond fizykochemicznych
  • najwyższy stopień szczelności obudowy modułu IP68, umożliwiający montaż urządzenia w studniach kanalizacyjnych oraz w miejscach narażonych na podtopienia
  • proste w obsłudze, bogate oprogramowanie Flowlink®5 umożliwiające programowanie pracy urządzeń, rejestracji wyników pomiarowych oraz wykonywanie zaawansowanych raportów i zestawień
  • możliwość organizacji zdalnej stacji monitoringu za pomocą oprogramowania Flowlink Pro®

Schemat przykładowych konfiguracji modułu 2105

Stacja monitoringu jakości oraz ilości wód powierzchniowych oraz ścieków INTERFEJS URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2105 firmy TELEDYNE ISCO

 

System organizacji zdalnej STACJI monitoringu zlewni za pomocą serwera Flowlink® PRO

Stacja monitoringu jakości oraz ilości wód powierzchniowych oraz ścieków INTERFEJS URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2105 firmy TELEDYNE ISCO

 

 

Specyfikacja:

 

MODUŁ 2105

Wymiary i Waga
W x S x G / Waga

74 x 287 x 191 mm / 0,9kg

Obudowa

Polistyren o wysokiej odporności, stal kwasoodporna, stopień szczelności IP68

Temperatura pracy i przechowywania

-40º – +60ºC

Zasilanie

12VDC (7 – 26V DC); max 100mA, 1mA w stanie uśpienia
Z akumulatorów, baterii alkalicznych, baterii słonecznych, sieciowe 230V

Czas pracy baterii przy: rejestracja danych co 15 min.

15 miesięcy (bateria alkaliczna)
2,5 miesiąca (akumulator kwasowo-ołowiowy)

Pamięć programu

Nie ulotna, typu FLASH; może być aktualizowana poprzez port szeregowy urządzenia w warunkach terenowych

Pamięć wyników, pojemność

798 000B (do 158 000 odczytów), (odpowiada 270 dniom rejestracji wartości opadu, temperatury, konduktywności, pH co 15min., rejestracja napięcia co 12 godzin)

Rodzaj zapisywanych danych

Przepływ, poziom, prędkość przepływu, suma przepływu, wysokość i natężenie opadu, parametry fizykochemiczne tj. konduktywność, tlen rozpuszczony, temperatura, pH, , suma substancji rozpuszczonych, zawiesina, zasolenie, fosforany, amoniak, azotany, OWO, ChZT, indeks osadu oraz inne pochodzące z urządzeń wyposażonych w protokół SDI12

Częstotliwość rejestracji danych

15, 30sekund, 1,2,5,15,30 minut, 1,2,4,12,24 godziny; możliwość zaprogramowania zmiennego tempa rejestracji danych w przypadku przekroczenia zaprogramowanych nastaw

Import zarejestrowanych danych

Połączenie bezpośrednie z notebookiem lub komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem Flowlink®, poprzez moduł klawiatury 2101, zdalna transmisja danych GSM,GPRS,radio

Prędkość komunikacji szeregowej

Max. 38 400 bps

Możliwość konfiguracji modułów serii 2100 w system pomiarowy

Do 4 modułów pomiarowych 2150, 2 moduły bateryjne, moduł 2105, moduł klawiatury 2101, moduły wyjść analogowych 2108

Zobacz również:


No items found