Sonda gazowa, seria SP® Wersja SP2000-H320/S ogrzewana do 320 °C, z separatorem

Konstrukcja sondy gazowej SP2000-H320/S firmy M&C jest oparta na rozwiązaniu standardowym. Temperatura pracy sondy SP2000-H320/S jest kontrolowana przez czujnik kapilarny z termostatem umożliwiającym regulację w zakresie od 50 °C do 320 °C, oferującym zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej i alarm o spadku temperatury poniżej wartości minimalnej.

Więcej informacji

Konstrukcja sondy gazowej SP2000-H320/S firmy M&C jest oparta na rozwiązaniu standardowym. Temperatura pracy sondy SP2000-H320/S jest kontrolowana przez czujnik kapilarny z termostatem umożliwiającym regulację w zakresie od 50 °C do 320 °C, oferującym zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej i alarm o spadku temperatury poniżej wartości minimalnej.

Sonda może zostać dostarczona z opcją termoelementu FeCu-Ni w miejsce regulatora termostatycznego. W przypadku tej wersji niezbędne jest zastosowanie zewnętrznego regulatora temperatury.

Ze względu na modularną konstrukcję, sonda SP2000-H320/S firmy M&C może być wyposażana w szereg opcjonalnych typów przewodów roboczych oraz filtrów wstępnych.

Na wylocie z sondy, pobierany gaz przepływa przez ogrzewaną złączkę do nie ogrzewanego szklanego naczynia kondensatu, wypełnionego szklanymi kulkami dla zwiększenia powierzchni reakcji prowadzących do wytworzenia soli. Powstające osady soli amonowych są usuwane wraz z kondensatem za pomocą pompy perystaltycznej SR25.1G.

Temperatura naczynia przewyższa temperaturę otoczenia ze względu na ciepło zawarte w strumieniu pobieranego gazu oraz ogrzewanie złączki. Oznacza to, że strata zawartości mierzonych składników jest zaniedbywalnie mała ze względu na temperaturę kondensatu. W przypadku instalacji odazotowania pracujących na małych ilościach amoniaku (zazwyczaj jest to zaledwie kilka ppm), straty analizowanych SO2 oraz NOx są niewielkie (zwykle kilka ppm, wartość zaniedbywalnie mała). Dla wyznaczenia wartości straty, do analizatora (analizatorów) można poprzez sondę podać gaz testowy, co umożliwia określenie i wyeliminowanie błędu pomiarowego.

Opcjonalnie, naczynie kondensatu może również być ogrzewane, dla zahamowania reakcji chemicznych z udziałem mierzonego składnika poniżej zadanej temperatury.

Wylot gazu badanego z naczynia można połączyć z ogrzewanym wężem gazowym 3/4-M, stosowanym dla temperatur roboczych nie przekraczających 200 °C.

ZASTOSOWANIE:

Firma M&C opracowała specjalną technikę ciągłego pobierania gazu z instalacji odazotowania spalin (DENOX) pracujących w oparciu o metodę selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), w której obniżenie zawartości tlenków azotu (NOx) osiąga się poprzez wprowadzanie do gazów kominowych amoniaku (NH3). Opracowana technika okazała się być przydatna również w przypadku procesów w których występują bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń.

W wymienionych zastosowaniach rzetelny pomiar zawartości tlenków azotu (NOx), dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenu (O2) stanowi poważny problem. Spadek temperatury poniżej 300 °C oznacza powstawanie soli amonowych w wyniku reakcji amoniaku z dwutlenkiem i trójtlenkiem siarki w gazach kominowych.

Powstające sole w krótkim czasie zatykają filtry procesowe oraz przewody gazowe.

Specjalnie opracowana sonda gazowa SP2000-H320/S firmy M&C stanowi dobre rozwiązanie przytoczonych problemów. Dla zapobiegnięcia zatykaniu elementów układu osadami powstających soli, ustalona temperatura robocza sondy przekracza 300 °C.

ZALETY:

  • Sonda stosowana za układem odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji katalitycznej (DENOX SCR)
  • Ogrzewana do 320 °C
  • W ogrzewanej części filtra nie powstają sole
  • Naczynie kondensatu wypełnione szklanymi kulkami dla zwiększenia powierzchni reakcji
  • Opcja ogrzewanego naczynia kondensatu
  • Wbudowana pompa perystaltyczna
  • Przyłącze gazu testowego
  • Prostota obsługi i konserwacji

 

 

Specyfikacja:

Numer części

20S5000 (a) 20S5000 (a) + 20S9027

Regulacja temperatury

termostat, zakres regulacji 50-320 °C, z zabezpieczeniem przed wzrostem temp. i alarmem o spadku temperatury,uruchomienie wyjścia alarmowego przy T30 °C, parametry styku: 250V 3A  0,25 A = termoelement FeCu-Ni (w miejsce termostatu), opcja: niezbędny zewnętrzny elektroniczny regulator temperatury np. nr części 01B8350

Ogrzewanie sondy

maks. 320 °C

Temperatura otoczenia

+ 5 do + 60 °C**, opcjonalnie poliestrowa obudowa ochronna – 20 do + 60 °C

Objętość komory filtra

120 ml

Ciśnienie pobieranego gazu

0,4 do 2 bar (wartość bezwzględna)

Element filtracyjny

ceramiczny, typ S-2K 150*, porowatość filtra 2 µm

Naczynie kondensatu

szkło (opcjonalnie stal nierdzewna 316Ti, Hastelloy®), objętość 0,4 l (wypełnienie w postaci szklanych kulek 0,15 l)

Kołnierz pośredni do naczynia kondensatu

Hastelloy®

Pompa perystaltyczna

SR25.1G, 230/115V 50/60Hz

Gotowość do eksploatacji

po 2 godz.

Połączenia: wylot gazu / odprowadzenie kondensatu

złączki przewodowe, przewód elastyczny DN4/6

Doprowadzenie gazu testowego

przewód  6 mm, wlot chroniony zatyczką, opcja: średnica /4” (a)

Zasilanie elektryczne

230V 50Hz, 630W, opcja 115V 60Hz (a)

Doprowadzenie zasilania elektrycznego

zaciski maksymalnie 2,5 mm2, 2x dławik przewodowy PG11

Norma sprzętu elektrycznego

EN 61010, EN 60519-1

Klasa ochrony

IP54, EN 60529

Kołnierz montażowy

DN65 PN6, B, stal nierdzewna 316Ti, opcja: 3”ANSI 150lbs RF (a)

Połączenie przewodu pobieranego gazu

G3/4”i

Materiały kontaktujące się z pobieranym gazem

stal nierdzewna 316Ti, grafit, ceramika, Hastelloy, szkło, FPM, PTFE, PVDF

Ciężar

17 kg

Opcje

Nr części: 20 S 9053

2-drogowy odcinający zawór kulkowy, strona procesowa, /VA320

Nr części: 20 S 9330

3-drogowy odcinający zawór kulkowy, strona procesowa, /VA320

Nr części: na zamówienie

wlot gazu testowego przez zawór zwrotny 0,7 bar, /RH

Nr części: 20 S 9065 i kolejne

przewody robocze lub filtry wstępne

Nr części: 01 B 8350

elektroniczny regulator temperatury, obudowa do montażu naściennego

Nr części: na zamówienie

ogrzewanie naczynia kondensatu, maks. do 180 °C

Nr części: na zamówienie

poliestrowa obudowa ochronna