Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Fotometr procesowy PUV3402

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

Fotometr Multiwave PUV3402 jest przeznaczony do pomiarów w zakresie promieniowania UV (ultrafioletowego) i VIS (widzialnego). Fotometry ABB Multiwave zapewniają ciągłe pomiary w złożonych strumieniach, co pozwala na błyskawiczną reakcję w przypadku zmian w procesie. Szybka analiza gwarantuje optymalną kontrolę nad badanym procesem i poprawia jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być wykonywane w strumieniach cieczy lub pary.


Fotometr Multiwave PUV3402 jest przeznaczony do pomiarów w zakresie promieniowania UV (ultrafioletowego) i VIS (widzialnego). Fotometry procesowe ABB Multiwave umożliwiają ciągłe pomiary złożonych strumieni, co pozwala na błyskawiczną reakcję w przypadku wystąpienia zmian w procesie. Szybka analiza gwarantuje optymalną kontrolę nad procesem i poprawia jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być wykonywane w strumieniach cieczy lub gazów.

Fotometry procesowe Multiwave PUV3402 umożliwiają prowadzenie ciągłych pomiarów próbek gazowych lub ciekłych, w prostych lub złożonych strumieniach procesowych. Urządzenia te wykorzystywane są na potrzeby sterowania procesem technologicznym, zapewnienia wysokiej jakości produktu, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy instalacji, czy monitoringu powietrza otoczenia.

Koło filtrów fotometru umożliwia wykorzystanie do ośmiu długości fali, zwiększając liczbę rozwiązań pomiarowych. Z uwagi na możliwość prowadzenia pomiaru przy różnych długościach fal, fotometr potrafi kompensować zakłócenia skrośne od innych składników i może być wykorzystany w aplikacjach z wieloma komponentami.

Fotometr procesowy Multiwave PUV3402 oferuje następujące możliwości:

•Pomiary ciągłe;
•Analiza próbek wieloskładnikowych;
•Pomiar próbek gazowych lub ciekłych;
•Praca w zakresie UV i VIS;
•Możliwość kompensacji czułości skrośnych;
•Komunikacja VistaNET i VistaSTAR

 

Pliki do pobrania:

Fotometr procesowy PUV3402