Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Fotometr procesowy PIR3502

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

Fotometr wielofalowy PIR3502 przeznaczony jest do pomiarów w obszarze promieniowania IR (podczerwień) i NIR (bliska podczerwień). Fotometry ABB Multiwave, zapewniają ciągłe pomiary w złożonych strumieniach, co pozwala na błyskawiczną reakcję w przypadku zmian w procesie. Szybka analiza zapewnia optymalną kontrolę nad przebiegiem procesu i zwiększa jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być wykonywane w strumieniach cieczy lub pary.


Fotometr Multiwave PIR3502 przeznaczony jest do pomiarów w zakresie promieniowania IR (podczerwień) i NIR (bliska podczerwień). Fotometry procesowe Multiwave firmy ABB, umożliwiają ciągłe pomiary w złożonych strumieniach, co pozwala na błyskawiczną reakcję w przypadku wystąpienia zmian w procesie. Szybka analiza zapewnia optymalną kontrolę nad przebiegiem procesu i zwiększa jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być wykonywane w strumieniach cieczy lub gazów.

Fotometr PIR3502 Multiwave, umożliwia prowadzenie ciągłych pomiarów próbek gazowych lub ciekłych, w prostych lub złożonych strumieniach procesowych. Urządzenia te wykorzystywane są na potrzeby sterowania procesem technologicznym, zapewnienia wysokiej jakości produktu, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy instalacji, czy monitoringu powietrza otoczenia.

Koło filtrów fotometru umożliwia wykorzystanie do ośmiu długości fali, zwiększając liczbę rozwiązań pomiarowych. Z uwagi na możliwość prowadzenia pomiaru przy różnych długościach fal, fotometr potrafi kompensować zakłócenia skrośne od innych składników i może być wykorzystany w aplikacjach z wieloma komponentami.

Fotometr procesowy PIR3502 oferuj następujące możliwości:

•Pomiary ciągłe;
•Analiza próbek wieloskładnikowych;
•Pomiar próbek gazowych lub ciekłych;
•Praca w zakresie IR i NIR;
•Opcja światłowodu dla aplikacji NIR;
•Możliwość kompensacji czułości skrośnych;
•Komunikacja VistaNET i VistaSTAR.