Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Stacjonarne, przenośne i przewoźne automaty do poboru prób wody i ścieków amerykańskiej firmy Teledyne Isco pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także dają możliwość do stworzenie stacji monitoringu środowiska.

Więcej informacji
Automatyczny pobór próbek wody i ścieków

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę „naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

Funkcje podstawowe:

•Możliwość poziomowania w trzech punktach oraz zintegrowana poziomica pęcherzykowa ułatwiają ustawienie deszczomierza w celu uzyskania maksymalnej dokładności;
•Łożyska szafirowe na łyżce przechylającej są sprężynowane, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk i zapewnić stałą pracę w szerokim zakresie temperatur;
•Siatki przykrywają wszystkie otwory, aby zapobiec zatykaniu deszczomierza przez liście, owady i inne zanieczyszczenia;
•Dołączony 50-stopowy kabel łączy się bezpośrednio z kompatybilnymi przepływomierzami i próbnikami Teledyne ISCO.

Zastosowania

•Monitorowanie odpływu wód opadowych;
•Badania napływu i infiltracji;
•Monitorowanie przelewów kanalizacji ogólnospławnej;
•Programy CMOM i CSO/SSO (monitorowanie i zapobieganie przelewom kanalizacyjnym);
•Ogólne pomiary opadów.

 

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

DO200A, to poręczny, niedrogi i dokładny miernik tlenu oraz temperatury.

Zalety:

 • Wodoszczelna obudowa IP 67;
 • Automatyczna kompensacja temperatury;
 • Jednoroczna gwarancja na aparat i elektrody;
 • 1- , 4- lub 10-metrowe kable polowe oraz samomieszająca sonda BZT;
 • Manualna kompensacja zasolenia i ciśnienia;
 • Wskaźnik zużycia baterii;
 • Żywotność baterii około 500 godzin;
 • Jednoroczna gwarancja na sondę tlenową i kable;
 • Przykręcana membrana;
 • Odczyt w mg/l (ppm) lub %;
 • Zgodność z certyfikatem CE;
 • Szybki czas pomiaru tlenu.

 

Dostępny również model DO200M, wyposażony w dodatkowa pamięć i prosty transfer danych za pośrednictwem portu micro-USB.

EC300A, to poręczny, bardzo stabilny instrument z 4-elektrodowym czujnikiem konduktywności, do pomiaru przewodnictwa, temperatury, zasolenia i substancji rozpuszczonych.

ZALETY:

 • Wodoszczelna obudowa IP67;
 • Jednoroczna gwarancja na aparat, sondę i kabel;
 • Automatyczna kompensacja temperatury;
 • 1-, 4- i 10-metrowe kable;
 • Niskie zużywanie baterii – do 500 godzin pracy;
 • Wskaźnik zużycia baterii;
 • Wymienialna elektroda;
 • 50 zapisów danych;
 • 1 lub 2 punktowa kalibracja;
 • Automatyczne wyłączanie.

Dostępny również model EcoSense EC300M, który posiada rozszerzoną pamięć i prosty transfer danych, dzięki portu micro-USB.

EcoSense pH100A, to kompaktowe i poręczne urządzenie, służące do odczytów pH, wartości mV oraz temperatury.

Urządzenie charakteryzuje niezawodna, solidna konstrukcja, zaprojektowany został specjalnie dla zastosowań w próbkowaniu punktowym.

Zalety:

•1 rok gwarancji na urządzenie;
•Wodoodporna obudowa IP67;
•Wewnętrzne rozpoznawanie buforów;
•Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury;
•Zgodność z CE;
•Czujniki dostępne są jako pojedyncze lub w kombinacjach
dla pH lub mV i temperatury;
•Wskaźnik niskiego poziomu baterii o żywotności 1000 godzin;
•Rozpoznawanie błędu elektrody;
•Tryb Autolock utrzymuje stabilne odczyty na wyświetlaczu;
•Wyświetlanie parametrów elektrody.

Dostępny również model EcoSense pH100M, który posiada rozszerzoną pamięć i prosty transfer danych poprzez port micro-USB.

GASMET DX4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie, co nie jest możliwe przy tradycyjnej „zimnej” metodzie pomiarowej. Zebrane przez analizator widmo próbki jest analizowane przez opatentowany program CALCMET.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
 • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
 • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
 • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
 • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

 

 

Nowoczesny spektrofotometr DR3900 VIS z technologią RFID (Radiowy System Automatycznej Identyfikacji) umożliwiającą błyskawiczną identyfikację próbek, aktualizację danych. Dzięki zastosowanej technologii w łatwy sposób można określić i udokumentować pomiary AQA na urządzeniu. Zaawansowane oprogramowanie pomaga w interpretacji i klasyfikacji otrzymanych danych.

Zastosowanie:

 • Woda pitna;
 • Wody przemysłowe, powierzchniowe, gruntowe;
 • Ścieki.

Zalety:

 • Wstępnie zaprogramowane metody analizy ścieków, wody pitnej oraz wody chłodzącej/grzewczej;
 • Nowoczesna technologia RFID umożliwia identyfikację badanych próbek – miejsce pobrania, osoba pobierająca próbkę, data oraz godzina zapisane są na plakietce RFID na butelce próbki;
 • Błyskawiczna aktualizacja danych;
 • Dzięki nowemu kodowi kreskowemu 2D umieszczonemu na kuwecie urządzenie rozpoznaje również numer partii oraz datę ważności odczynników;
 • Łatwe zapewnienie jakości – za pomocą AQA+;
 • Możliwość porównania wyników pomiarów procesowych z wartościami referencyjnymi zapisanymi w urządzeniu;
 • Prosty transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet;
 • Urządzenie pomaga we właściwym interpretowaniu i klasyfikowaniu wartości pomiarowych.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Zestaw RFID do identyfikacji próbek: 1 RFID lokator LOC 100, 2 etykiety RFID dla u?ytkowników, 5 etykiet RFID do lokalizacji próbek, 15 etykiet RFID w 5 kolorach na próbki
Moduł pobierania małych porcji SIP 10
Zestaw węży SIP 10, Lagoprene + Tygon
2 m przewód Ethernet
Port na nośnik pamięci USB
Drukarka termiczna PD 24

 

 

Spektrofotometr UV-VIS model DR6000 zapewnia najwyższą wydajność zarówno do rutynowych zadań w laboratorium jak i do wymagających zastosowań fotometrycznych. System ten jest przeznaczony do efektywnej pracy w profesjonalnych laboratoriach. Inteligentne oprogramowanie wspomaga pracę kierownika laboratorium podczas procedur kalibracji, kontroli jakości i rozwoju zastosowań niestandardowych. DR6000 charakteryzuje się dużą szybkością skanowania całej długości fal widma światła widzialnego i promieniowania UV, obsługą ponad 250 wstępnie zaprogramowanych metod, które obejmują najbardziej popularne, obecnie stosowane metody badawcze. Urządzenie to spełni wiele potrzeb związanych z testowaniem wody dzięki opcjonalnym akcesoriom – karuzela do automatycznej wymiany próbek umożliwia przeprowadzenie badań na dużą skalę, a system podawania próbek, który eliminuje błędy różnicy dróg optycznych, zapewnia wyższą dokładność badań. Spektrofotometr UV-VIS łączy rzetelne wyniki z wydajnością. Intuicyjne menu nawigacyjne oraz kolorowy ekran dotykowy pozwalają wprowadzać i kalibrować własne metody wykonując zaledwie kilka czynności. W urządzeniu zaprogramowano szereg metod pomiarowych. Pakiety do konkretnych zastosowań, np. w enzymatyce czy analizie kolorymetrycznej poszerzają możliwości analizowania między innymi wody pitnej oraz produktów browarniczych.

Zastosowanie:

 • Woda pitna,
 • Wody przemysłowe, powierzchniowe, gruntowe,
 • Ścieki.

Zalety:

 • Najwyższej jakości podzespoły optyczne;
 • Możliwość bardzo szybkiego i precyzyjnego ustawienia długości fal;
 • Lampy halogenowe i deuterowe mają własny system chłodzenia, co zapewnia długi czas pracy i doskonałą stabilność;
 • Przyjazne dla użytkownika menu;
 • Transfer danych przez USB (podłączenie drukarki, klawiatury, aktualizacje dostępne w Internecie);
 • Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z ekranem dotykowym;
 • Adapter na kuwety okrągłe: 1”,13 mm i prostokątne: 10, 20, 50 mm;
 • Czytnik kodów kreskowych;
 • Możliwość stosowania odczynników w ampułkach próżniowych;
 • Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury (USB);
 • Aktualizacja danych poprzez Internet.

Model DR1900 charakteryzuje się małą wagą i kompaktową obudową. Umożliwia wykonywanie znacznej liczby testów. Pod solidną obudową spektrofotometr DR1900 przechowuje najwięcej, bo ponad 220 najczęściej stosowanych, wstępnie zaprogramowanych metod pomiarowych, a intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie własnych metod. Jest również elastyczny w użyciu, ponieważ umożliwia stosowanie najszerszego zakresu rozmiarów fiolek spośród wszystkich dostępnych spektrofotometrów.
Mobilność — Łatwy do trzymania i pracy kompaktowy model DR1900 jest cennym narzędziem dla techników pracujących w terenie. To najlżejsze i najmniejsze urządzenie dostępne na rynku.
Dokładność — Testy są przeprowadzane w zakresie długości fali od 340 do 800 nm, dzięki czemu jest to instrument, którego można używać w terenie do uzyskania wyników widocznych zwykle tylko na instrumentach laboratoryjnych.
Wytrzymałość — Model DR1900 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Posiada duży czytelny ekran i prosty interfejs użytkownika, który jeszcze bardziej upraszcza wykonywanie pomiarów, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zastosowanie:

 • woda pitna,
 • ścieki,
 • wody przemysłowe,
 • wody gruntowe,
 • wody powierzchniowe.

Zalety:

 • ponad 200 wstępnie zaprogramowanych metod,
 • 50 dobrowolnie programowalnych zastosowań,
 • urządzenie intuicyjne i łatwe w obsłudze,
 • doskonała trwałość do pracy w terenie i w laboratorium,
 • klasa ochrony IP67,
 • niewielkie wymiary i lekka konstrukcja,
 • z opcjonalnym plecakiem.