Złączki gwintowe dla połączeń typu GL Złączki pośrednie, dwuzłączki z uszczelką pierścieniową oraz złączki nastawne

Złączki typu „GL” firmy M&C, współpracujące zwykle z uszczelkami pierścieniowymi, mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania połączeń przewodów nieelastycznych, takich jak polietylenowe lub polipropylenowe itp.

Złączki typu „GL” firmy M&C, współpracujące zwykle z uszczelkami pierścieniowymi, mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania połączeń przewodów nieelastycznych, takich jak polietylenowe lub polipropylenowe itp.

W przypadku przewodów elastycznych, np. wykonanych z PVC, FPM, a także PTFE, niezbędne jest zastosowanie złączki pośredniej. Tam, gdzie występują wysokie wartości ciśnienia roboczego (powyżej 1 bar nadciśnienia), należy stosować złączki pośrednie dla przewodów nieelastycznych.

Przy składaniu zamówienia na złączki pośrednie dla nowego urządzenia, nie ma konieczności osobnego zamawiania uszczelek pierścieniowych ani nakrętek dociskowych. Wyjątek stanowią przypadki, w których wymagane wymiary różnią się od standardowych.

ZALETY

  • Odporność antykorozyjna
  • Gazoszczelność
  • Prosta obsługa

 

Materiał: PP =polipropylen

Materiał: PVDF = polifluorek winylidenu

Ciśnienie

0,4 do 6 bar (wartość bezwzględna)

Temperatura robocza

maks. + 60 °C

maks. + 80 °C

Temperatura przechowywania

- 20 °C do + 80 °C

- 20 °C do + 120 °C

Złączki typu „GL” wchodzą w skład następujących produktów firmy M&C:

Kompresorowa chłodnica gazowa EC; EC-S; EC-EX; EC-30; ECC; ECM

WLOT / WYLOT gazu badanego, odprowadzanie kondensatu

GL 18, GL 25

Chłodnica gazowa Peltiera ECP-1/GL; ECP-1000, 2000, 3000; ECP-20-1/2
WLOT / WYLOT gazu badanego
odprowadzanie kondensatu

GL 18
GL 25

Filtr F..-..-D

odprowadzanie kondensatu

GL 25

Rotametr FM-1 - WLOT / WYLOT gazu badanegoGL 18

Rotametr z zaworem iglicowym FM-10

odprowadzanie kondensatu

GL 18

Złączki gwintowe z uszczelką pierścieniową mogą być stosowane tam, gdzie zachodzi konieczność wykonania połączenia przewodu ELASTYCZNEGO oraz SZTYWNEGO. Złączki przewodowe znajdują zastosowanie w następujących chłodnicach gazowych firmy M&C:

ECP-1
WLOT / WYLOT gazu badanego

odprowadzanie kondensatu

6 mm
12 mm

ECM-2SS, ECM-2PV

WLOT / WYLOT gazu badanego

6 mm

file_download