Kategorie produktów

Rotametry

Wykonane z materiałów antykorozyjnych kompaktowe rotametry firmy M&C stosowane do kontrolowania natężenia przepływu gazów w urządzeniach i układach analitycznych.