Elektrody jonoselektywne mono i kombinowane firmy Sentek

Elektrody do użycia z każdym konwencjonalnym sprzętem laboratoryjnym lub podręcznym pH-metrem z trybem mV.

Elektrody jonoselektywne MONO – wymagają osobnej elektrody odniesienia. Seria standardowych elektrod jonoselektywnych SENTEK jest idealna do zastosowań, w których wymagana jest wysoka dokładność, szczególnie tam, gdzie poziomy jonów są niskie (<1ppm).

Kombinowane elektrody jonoselektywne można stosować z dowolnym laboratoryjnym lub ręcznym miernikiem pH z trybem mV.

Zalety elektrod kombinowanych:

 • Nie potrzebna jest elektroda odniesienia
 • W pełni zanurzalna i wodoodporna
 • Sensory ciał stałych
 • Idealna dla niewykwalifikowanych obsługujących
 • Brak roztworu wypełniającego
 • Wymiary :120 x 12 mm
 • Długi okres użytkowania
 • Bardzo wytrzymał
 • Może być pozostawiona sucha przez długie okresy czasu
 • Różne długości kabli, maksymalnie 10 metrów
 • Standardowe produkty są wyposażone w 1 metr kabla zakończonego złączem BNC. 

Parametry elektrod kombinowanych

TYP ELEKTRODY

KONCENTRACJA

PRZEDZIAŁ ppm

ZAKŁÓCENIA

ZAKRES pH

ISAB*

JON AMONOWY

0.5 - 5 x 10-5

9000 – 0,9

K+, Na+

0-8,5

CH3 COOH

BAR

10-1 - 10-5

31000 – 0,04

Sr++, K+, Na+

3-10

CuSO4

BROM

1 - 5 x 10-6

81000-0,4

I-, CN-, S-

1-12

5 M KMNO3

KADM

0,1 - 5 x 10-6

11200-0,1

Hg++, Ag+, Cu++

3-7

5 KMnO3

WAPŃ

0.1 - 5 x 10-7

4010-0,02

Ba++, Al.+++, Sr ++

3.5-11

KCl

CHLORKI

1 - 3 x 10-6

35000-1

I-, Br-, CN-, S-

1-12

5 KmnO3

MIEDŹ

100 - 1 x 10-7

64000 – 0,006

Hg++, Ag+, S-

2-7

5 KmnO3

CYJANKI

0.01 - 1 x 10-6

260-0,03

I-, S--, Br+

11-13

10 M NaOH

FLUORKI

10-1 - 1 x 10-6

1900-0,2

CH-

4-8

TISAB

JODKI

1 - 5 x 10-7

127000-0,06

CN-, S--

2-12

5 KmnO3

OŁÓW

0,1 - 1 x 10-6

20800-0,02

Hg++, Ag+, Cu++

3-7

LiAC

AZOTANY

1 - 7 x 10-6

62000-0,4

Cl-, NO-

2-11

4M (NH4)2SO4

CHLORANY (VII)

1 - 2 x 10-6

99500-0,2

I-, SCN-, NO3-

0-11

CH3 COONa

POTAS

1 - 1 x 10-6

39000-0,04

Cs+, NH4+

1-9

TEAC

SREBRO

100- 1 x 10-7

107900-0,01

S--, Hg++

1-9

5 KmnO3

SÓD

3 x 10-7

69000 – 0,002

Ba++, Li+, K+

1-9

SISAB

SIARCZKI

1 - 1 x 10-7

3200-0,003

Ag++, Hg++

13-14

10 M NaOH

TIOCYJANKI

10-1- 2 x 10-6

5800-1

I-, S--, Cl-, Br

2-12

5 KmnO3

TWARDOŚĆ WODY

2*10-1 - 5 x 10-5

-

Ba++, Cd++, Cu++

4,5-10

LiAC

AMONIAK

1M - 10-6 M

0,02

hydrazyna i aminy alifatyczne

0-8,5

1 M NaOH

Zakres temperatury

0-50oC (amoniak, bar, wapno, azotany, chlorany VII, potas, sód, jon amonowy, twardość wody)
5-50oC (brom, kadm, chlorki, miedź, cyjanki, tiocyjanki, fluor, jod, ołów, srebro)

Wymiary

120 x 12 mm

Numery katalogowe

362-75

Elektroda amoniowa (NH4+)

368-75

Elektroda barowa (Ba2+)

375-75

Elektroda bromowa (Br)

373-75

Elektroda kadmowa (Cd2+)

361-75

Elektroda wapniowa (Ca2+)

364-75

Elektroda chlorkowa (Cl-)

379-75

Elektroda miedziana (Cu­2+)

377-75

Elektroda cyjankowa (CN-)

365-75

Elektroda fluorkowa (F)

376-75

Elektroda jodowa (I-)

372-75

Elektroda ołowiana (Pb2+)

360-75

Elektroda azotanowa (NO3-)

367-75

Elektroda chloranowa (VII) (CIO4-)

366-75

Elektroda potasowa (K+)

371-75

Elektroda srebrna (Ag+)

315-77

Elektroda sodowa (Na+)

378-75

Elektroda siarczkowa (S2-)

380-75

Elektroda tiocyjankowa (SCN-)

370-75

Elektroda twardości wody

321-75

Elektroda amoniakowa (NH3)

file_download