QuickTOC ultra – Analizator Węgla Organicznego (OWO)

Analizator on-line do pomiaru zawartości OWO jak również OW, OWN, RWO. Pomiary są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. QuickTOC jest odpowiedni do pomiarów na oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Analizator można rozszerzyć o jednoczesny pomiar Nog.

Analizator on-line do pomiaru zawartości OWO jak również Węgla Ogólnego (OW), Ogólnego Węgla Nieorganicznego (OWN), Rozpuszczonego Węgla Organicznego (RWO). Pomiary są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. QuickTOC jest odpowiedni do pomiarów na oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Analizator można rozszerzyć o jednoczesny pomiar Nog.

Niezależnie od rodzaju medium

Niezależnie od mierzonego medium ‒ emulsja wodna z zakładu produkcji przypraw, ścieki przemysłowe ze zbiornika napowietrzania w instalacji klarowania, ścieki z zakładów mleczarskich, papierniczych lub farbownictwa ‒ analizator QuickTOCultra zapewnia dużą elastyczność umożliwiającą wykonywanie pomiarów dla najbardziej różnorodnych zastosowań i typów wody.

 

 

Dokładność analiz. Temperatura 1200°C pozwala wyznaczać precyzyjnie zawartość OWO.

Opisana metoda ma pewną istotną właściwość: dokładność pomiaru OWO wymaga niezawodnego spalenia całości związanego węgla. Firma LAR opracowała metodę wysokotemperaturową, umożliwiającą osiągnięcie tego celu przy 1200°C. Wybrana temperatura wynika z dowiedzionego faktu, iż całkowite utlenienie próbki nie jest możliwe poniżej tego poziomu. Zasadniczo, niższe temperatury skutkują mniej dokładnymi wynikami pomiarów.

Zasada pomiaru: metoda pośrednia (Rys. 2)

Najlepszy sposób wyznaczania wartości OWO oferuje metoda różnicowa. Spalanie w temperaturze 1200°C rozrywa wszystkie organiczne oraz nieorganiczne wiązania węgla, z wytworzeniem dwutlenku węgla, który można wykrywać i oznaczać ilościowo. Jako wartość pośrednia wyznaczony zostaje węgiel ogólny czy też całkowity próbki, OW (ang. total carbon, skr. TC). Ostatnim krokiem jest wykonanie analizy ogólnego węgla nieorganicznego, OWN (ang. Total inorganic carbon, skr. TIC). Po odjęciu wartości OWN od odczytu OW uzyskuje się wynikową zawartość ogólnego węgla organicznego, OWO (zob. rys. 1).

 

Alternatywa: metoda bezpośrednia.

W przeciwieństwie do metody różnicowej stosowanej przez firmę LAR, metoda bezpośrednia nie wyznacza całkowitej wartości OWO. W tej metodzie węgiel nieorganiczny (OWN) jest usuwany z próbki przed procesem spalania przy pomocy kwasu. Co więcej, odpędzany są również lotne związki organiczne (LZO) oraz wymywalny węgiel organiczny. W związku z tym, po spalaniu można obliczyć wyłącznie niewymywalny węgiel organiczny (skr. ang. NPOC). Metoda bezpośrednia jest najodpowiedniejsza dla próbek  pozbawionych lotnych składników organicznych lub zawierających znaczne ilości węgla nieorganicznego.

 

Zasada pomiaru metody pośredniej

 1. Transport próbki w układzie iniekcji:
  1. Ekstrakcja próbki ze strumienia medium
  2. Iniekcja poprzez zawór
  3. Płukanie igły iniekcyjnej
 2. Spalanie, utlenianie do CO2
 3. Pomiar stężenia CO2

 

Szybkość, precyzja i niezawodność. QuickTOCultra to urządzenie na którym można polegać.

RZECZYWISTA WARTOŚĆ OWO online dla każdej wody.
Zwłaszcza silnie zanieczyszczonej.

 

 

Technika pomiaru i przygotowanie próbki                           Cechy i zalety
 • dokładne oznaczenie OW, OWO (wartość RZECZYWISTA) oraz OWN
 • sprawdzona zasada utleniania termicznego
 • najwyższa dostępna temperatura spalania (1200 °C)
 • praca bez korzystania z katalizatorów
 • krótki czas odpowiedzi, 1 minuta (OW)
 • pomiar dla wielu strumieni (opcjonalnie)
 • indywidualne programowanie poziomów dostępu dla operatorów
 • dostępność analizatora minimum 98 %
 • konserwacja i serwis maksymalnie 30 minut tygodniowo
 • wyjątkowo niskie koszty konserwacji i użytkowania
Metoda pomiaru Zakresy pomiarowe       Czas odpowiedzi Przygotowanie próbki   Utlenianie termiczne 0,1 do 100 mg/l, 2 do 400 mg/l, 5 do 2000 mg/l, 100 do 15 000 mg/l, 500 do 50 000 mg/l OWO, dostępne dalsze opcje 3 minuty Bezobsługowy separator cząstek, Opcjonalny homogenizator zapewniający ciągłą homogenizację próbek  
Wymiary
Obudowa Opcje obudowy     Wymiary   Waga   Stalowa IP 54, powłoka proszkowana, Stal  nierdzewna, IP 65, strefa 1 i 2, EXp dla klas T3, T4 (ATEX, IECex) 1060 x 600 x 520 mm (wys. x szer. x głęb.) 115 kg (standard)
Dane elektryczne i hydrauliczne
Dopływ i odpływ   Zasilanie elektryczne Wyjście analogowe Interfejs szeregowy Bezpieczniki Zdalne sterowanie Średnica wewn. linii ID 4,8 mm, ID 8 mm, ID 12 mm 230 / 115 V~, 50 / 60 Hz 0/4 do 20 mA RS 232 2/6 A wewnętrzny, 16 A zewnętrzny Poprzez protokół TCP/IP (internet)  
Oprzyrządowanie i udostępnianie danych Graficzny ekran dotykowy TFT wysokiej rozdzielczości, podświetlany Funkcja Autostart Przejrzyste oprogramowanie Standardowy interfejs umożliwiający przenoszenie danych do komputera (USB)