QuickTOC purity – Analizator do pomiaru wody ultra czystej

Pomiar zawartości OWO w wodzie czystej. Nawet najmniejsze zanieczyszczenia (ppb) są wykrywane w ciągu 1-3 minut. QuickTOCpurity jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu wód kotłowych czy instalacji odsalania, wszędzie tam gdzie niezawodność, precyzja i szybkość są wymagane.

QuickTOCpurity – Analizator do pomiaru wody ultra czystej

 

Pomiar zawartości OWO w wodzie czystej. Nawet najmniejsze zanieczyszczenia (ppb) są wykrywane w ciągu 1-3 minut. QuickTOCpurity jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu wód kotłowych czy instalacji odsalania, wszędzie tam gdzie niezawodność, precyzja i szybkość są wymagane.

System pomiarowy dla wody ultra czystej

Wymagania jakościowe dla wody ultra czystej są bardzo wysokie. Przy wysokim ciśnieniu kotła całkowita zawartość węgla organicznego (OWO) w wodzie zasilającej kocioł nie przekracza granicy 0,1 do 0,5 mg/l C (100-500 ppb). W przeciwnym razie korozja, skalowanie oraz zanieczyszczenia biologiczne mogą powodować uszkodzenia rur lub nawet doprowadzić do awarii systemu. Aby zapewnić precyzyjny, niezawodny monitoring i kontrolę parametru OWO zalecamy instalację analizatora QuickTOCpurity.

Zastosowanie analizatora QuickTOCpurity

Poniżej przedstawiamy zalecane miejsca monitoringu wody ultra czystej

 

 

Dokładność analiz.

Temperatura 1200°C pozwala na precyzyjne oznaczenie zawartość OWO.

Opisana metoda ma pewną istotną właściwość: dokładność pomiaru OWO wymaga niezawodnego spalenia całości związanego węgla. Firma LAR Process Analyzers AG opracowała metodę wysokotemperaturową, umożliwiającą osiągnięcie tego celu przy 1200°C. Wybrana temperatura wynika z dowiedzionego faktu, iż całkowite utlenienie próbki nie jest możliwe poniżej tego poziomu. Zasadniczo, niższe temperatury skutkują mniej dokładnymi wynikami pomiarów. Dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury katalizatory nie są potrzebne podczas analizy.

 

Zasada pomiarowa.

Pętla iniekcji. Do precyzyjnego dozowania próbki.

Pętla iniekcji analizatora QuickTOCpurity stanowi zamknięty system, i tym samym system jest zabezpieczony przed wpływem środowiska i innych zanieczyszczeń. Małe, określone objętości próbki są wtryskiwane do strumienia gazu nośnego, który ciągle przepływa przez piec wysokotemperaturowy. W zależności od oczekiwanego stężenia OWO lub OW w danym zastosowaniu, dostępne są różne objętości iniekcji, pomiędzy 100 a 400 μl. W przypadku bardzo małych stężeń istnieje możliwość zastosowania wielokrotnej iniekcji, podczas której wielokrotnie wstrzykuje się określone objętości próbki. W ten sposób ładunek jest dokładnie określony nawet w najniższych zakresach μg (ppb).

 

 

 1. Transport próbki poprzez pętle iniekcji, a) ekstrakcja próbki, b) zdefiniowanie objętości próbki, c) Iniekcja próbki poprzez zawór zamykający
 2. Spalanie, utlenianie do CO2
 3. Pomiar zawartości CO2

 

 

 

Dwie metody do wyboru

Zawartości OWO może być wykrywana przy użyciu metody różnicowej, gdzie wszystkie organiczne i nieorganiczne związki węgla są utleniane w wyniku czego otrzymujemy ogólną zawartości węgla (OW). Od wartości OW odejmuje się zawartość węgla nieorganicznego (OWN) czego wynikiem jest OWO.

 

Alternatywnie OWO może być oznaczane „bezpośrednio” – w tej metodzie węgiel nieorganiczny (OWN) jest usuwany z próbki przed procesem spalania przy pomocy kwasu. Co więcej, odpędzane są również lotne związki organiczne (LZO) oraz wymywalny węgiel organiczny. W związku z tym, po spalaniu można obliczyć wyłącznie niewymywalny węgiel organiczny (skr. ang. NPOC)

 

 

Szybkość, precyzja i niezawodność. QuickTOCpurity to niezawdone urządzenie nawet w strefie zagrożenia wybuchem.

RZECZYWISTA WARTOŚĆ OWO online dla każdej wody, Zwłaszcza silnie zanieczyszczonej.

Technika pomiaru i przygotowanie próbki                             Cechy i zalety
 • dokładne oznaczenie OW, OWO (wartość RZECZYWISTA) oraz OWN
 • sprawdzona zasada utleniania termicznego
 • najwyższa dostępna temperatura spalania (1200 °C)
 • praca bez korzystania z katalizatorów
 • krótki czas odpowiedzi, 1 minuta (OW)
 • pomiar dla wielu strumieni (opcjonalnie)
 • indywidualne programowanie poziomów dostępu dla operatorów
 • dostępność analizatora minimum 98 %
 • konserwacja i serwis maksymalnie 30 minut tygodniowo
 • wyjątkowo niskie koszty konserwacji i użytkowania
Metoda pomiaru Zakresy pomiarowe       Czas odpowiedzi OW Typ kalibracji Kalibracja/Walidacja Utlenianie termiczne 0,1 do 100 mg/l, 2 do 400 mg/l, 5 do 2000 mg/l, 100 do 15 000 mg/l, 500 do 50 000 mg/l OWO, dostępne dalsze opcje 1 minuta Wielopunktowa QuickCalibration  
Wymiary
Obudowa Opcje obudowy     Wymiary   Waga   Stalowa IP 54, powłoka proszkowana, Stal  nierdzewna, IP 65, strefa 1 i 2, EXp dla klas T3, T4 (ATEX, IECex) 1060 x 600 x 520 mm (wys. x szer. x głęb.) 115 kg (standard)
Dane elektryczne i hydrauliczne
Dopływ i odpływ   Zasilanie elektryczne Wyjście analogowe Interfejs szeregowy Bezpieczniki Zdalne sterowanie Średnica wewn. linii ID 4,8 mm, ID 8 mm, ID 12 mm230 / 115 V~, 50 / 60 Hz0/4 do 20 mA RS 232 2/6 A wewnętrzny, 16 A zewnętrzny Poprzez protokół TCP/IP (internet)
Oprzyrządowanie i udostępnianie danych Graficzny ekran dotykowy TFT wysokiej rozdzielczości, podświetlany Funkcja Autostart Przejrzyste oprogramowanie Standardowy interfejs umożliwiający przenoszenie danych do komputera (USB)