Przemysłowy modułowy chromatograf gazowy MAXUM edycja II

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

To uniwersalny chromatograf gazowy do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie metod analitycznych. Łączy różne moduły funkcjonalne z wariantową koncepcją pieca i dzięki temu optymalnie rozwiązuje kompleksowe aplikacje. Analizuje skład chemiczny gazów i cieczy na wszystkich fazach procesu produkcyjnego.Certyfikat  ATEX. Do zastosowań procesowych w przemyśle chemicznym, wydobywczym, rafineryjnym, petrochemicznym, farmaceutycznym.


MAXUM edycja II to uniwersalny chromatograf gazowy do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie metod analitycznych. MAXUM edycja II łączy różne moduły funkcjonalne z wariantową koncepcją pieca i dzięki temu optymalnie rozwiązuje kompleksowe aplikacje. MAXUM edycja II jest stosowany we wszystkich sektorach przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz na rafineriach. Analizuje skład chemiczny gazów i cieczy na wszystkich fazach procesu produkcyjnego. MAXUM edycja II jest montowany w kontenerach pomiarowych blisko procesu lub blisko laboratorium. Dzięki łatwemu dostosowaniu do danej aplikacji, możliwa jest analiza materiału wejściowego, produktu końcowego jak i materiałów ubocznych. MAXUM może być także używany w pomiarach środowiska. MAXUM edycja II wyposażany jest w dopracowany osprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. Próbka z procesu pobierana jest automatycznie i wprowadzana do kolumn chromatograficznych. Specjalistyczny osprzęt i oprogramowanie pozwala na spełnienie najwyższych wymagań co do powtarzalności i pracy bez interwencji obsługi. Dzięki użyciu odpowiednich urządzeń komunikacyjnych, MAXUM edycja II może wysłać wyniki do systemów sterowania procesem i urządzeń rejestrujących. Interfejs sieciowy pozwala na zbudowanie sieci złożonej z chromatografów MAXUM edycja II.

Chromatografia procesowa to jedna z najlepszych metod pomiarowych i analitycznych w inżynierii procesowej. Jest to procedura jednocześnie quasi-ciągła i ekstrakcyjna. Wykorzystuje się ją w ciągłym monitoringu procesów z powodu łatwości w automatyzacji sekwencji pomiarowej i dlatego, że bardzo wiele substancji może być mierzona równocześnie. Gazowa chromatografia procesowa służy do separacji i określenia ilości substancji w niemal wszystkich homogenicznych mieszaninach gazów lub cieczy (pod warunkiem możliwości odparowania cieczy bez zmiany jej składników). Poszczególne składniki reprezentatywnej próbki przepływają przez układ kolumn z różnymi prędkościami i są następnie wykrywane w kolejności wymywania przez detektor. Czas pomiędzy wprowadzeniem próbki do kolumny a wykryciem poszczególnych substancji w detektorze (czas retencji) jest charakterystyczny dla danej substancji i służy do jej oznaczenia. Wielkość sygnału na detektorze jest proporcjonalna do stężenia objętościowego danej substancji w próbce gazu.

 

APLIKACJE :

Przemysł chemiczny

 • Monitoring benzenu w styrenie w zakresie ppb
 • Ślady obecności innych gazów w ultra czystych gazach
 • Wyznaczanie śladów węglowodorów w instalacjach separacji powietrza
 • Szybka analiza CS2 i H2S (w sekundach)
 • Szybka analiza węglowodorów C6 do C8 aromatycznych włączając pomiar aromatów C9+
 • Monitoring wodoru w instalacjach produkcji chloru i NaOH
 • Pomiary składników siarkowych
 • Pomiary parafin C9 do C18
 • Oznaczanie stężenia chlorku winylu w powietrzu w 60- sekundowym cyklu
 • Analiza gazu w trakcie wytwarzania chloroetylenu (VCM).

Ropa i gaz

 • Analiza gazu z krakingu
 • Gaz ziemny: określenie węglowodorowego punktu rosy i wartości kaloryczności
 • Szybkie wyznaczenie benzenu w nafcie
 • Określenie wysokowrzących aromatów we frakcji destylacyjnej
 • Szybki pomiar acetylenu w etylenie
 • Siarka całkowita w benzynie i oleju napędowym.

Woda /ścieki

 • Określenie stężenia halogenków
 • Jednoczesne wyznaczanie halogenków, aromatów i alkoholi w wodzie
 • Monitoring ścieków

Produkcja energii

 • Produkcja energii w elektrowniach opalanych węglem kamiennym.

Przemysł samochodowy

 • Szybki pomiar metanu w spalinach samochodowych
 • Szybka chromatografia małych molekuł w gazach pędnych.

MAXUM edycja II posiada szeroką możliwość kombinacji różnych metod analitycznych. Stąd możliwe jest rozwiązanie bardzo różnych zadań analitycznych przy pomocy jednego urządzenia. Redukuje to koszty inwestycji, szkolenia i magazynowania części zamiennych.
 
ZALETY :

 • Kilka konfiguracji pieca pozwala na zastosowanie optymalnego rozwiązania dla niemal każdej aplikacji
 • Klika typów detektorów i zaworów dla pozwala lepiej zoptymalizować analizę
 • Dopracowana elektronika, umysłowość oraz jednostka centralna dla szybkiej i prostej obsługi i sterowania
 • Udoskonalone oprogramowanie dla osiągnięcia lepszych wyników analizy
 • Duża ilość wejść/wyjść i interfejsy szeregowe do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Uniwersalne możliwości sieciowe do centralnej obsługi i chronionego transferu danych
 • Wiele możliwości analitycznych jako efekt wielkiej bazy danych aplikacji
 • Duży i doświadczony zespół wsparcia technicznego świadczy pomoc na całym świecie.

BUDOWA:

Układ pomiarowy z chromatografem składa się z systemu poboru próbki dopasowanego do danej aplikacji, układu przygotowania próbki z przełączaniem różnych strumieni oraz chromatografu z osprzętem i oprogramowaniem do przetwarzania i transmisji danych.

Chromatograf MAXUM edycja II jest podzielony na trzy sekcje:

 • Górna część zawiera blok zasilający, sterownik i elektronikę cyfrową i analogową.
 • Środkowa część zawiera pneumatykę i część detektorów.
 • Dolna część zawiera piec i kompletny układ analityczny odpowiedzialny za rozdział.

 

 

Specyfikacja:

Temperatura odparowania

60 do 400 °C

Objętość dozowana

0.3 do 9.5 ml

Temperatura otoczenia

-20 do +150 °C

Materiał części stykających się z próbką

Stal szlachetna 1.4571, Hastelloy, Monel lub materiały specjalne

Ciśnienie sterujące

4000 do 6000 hPa

Maks. ciśnienie próbki

50 000 hPa

Zalecane ciśnienie próbki

5 do 10 000 hPa

Złącza na rurkę doprowadzającą próbkę

3 mm zewn. średnica

Dozowanie ciągłe

Dopasowanie objętości dozowanej próbki do wymagań
kolumny jest możliwe przy pomocy dozowania ciągłego.