Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji

Systemy stacjonarne do monitorowania odorów i atmosfery w i wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych z których może następować emisja siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku. Czułość urządzeń przy wykrywaniu merkaptanów na poziomie 1ppb (opcjonalnie nawet na poziomie ppt), zapewnia ścisłą kontrolę i spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  Rezultaty pomiarów to pozwalają na dokładną analizę składników odorów z rozróżnieniem na poszczególne związki lub w odniesieniu do parametru sumarycznego czyli siarki całkowitej. Automatyczna kalibracja przy pomocy wewnętrznego wzorca oraz powietrze jako gaz nośny to duże zalety systemu znacznie wydłużające jego bezobsługową pracę.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Na oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów i obiektach, w których prowadzone są procesy fermentacji, powstają związki organiczne będące przyczyną uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów wokół takich obiektów. Głównymi składnikami odorów są poniższe, zawierające siarkę, związki chemiczne, których nawet znikoma ilość (na poziomie kilku ppb) jest wyczuwalna ludzkim nosem i są to:

 • Metylomerkaptan – Me-SH (dodatkowo jest toksyczny)
 • Etylomerkaptan – Et-SH (dodatkowo jest toksyczny)
 • Siarczek dimetylu – DMS
 • Disiarczek dimetylu – DMDS
 • Siarkowodór – H2S (dodatkowo jest toksyczny)
 • Amoniak – NH3 oraz Aminy

Siarkowodór (H2S) jest gazem toksycznym i o dużej uciążliwości zapachowej, jednak to w głównie organiczne związki siarki (merkaptany) są substancjami odpowiadającymi za uciążliwości związane z odorami.

System COMS (Continuous Odour Monitoring System) jest w stanie monitorować nie tylko związki siarki w przeliczeniu na dwutlenek siarki (ekwiwalent SO2), ale przede wszystkim dokładnie i kompleksowo oznaczać ilości poszczególnych merkaptanów i innych gazów będących głównym składnikiem odorów.

System COMS doskonale nadaje się do ciągłej kontroli skuteczności działania biofiltrów lub stacji dezodoryzacji, w przypadku wykorzystywania roztworu podchlorynu do dezynfekcji powietrza technologicznego dodatkowo system COMS może kontrolować emisję chloru do atmosfery (zgodnie z protokołem Kyoto).

Granica wykrywalności głównych związków złowonnych – merkaptanów – dla niektórych aplikacji może sięgać poziomu PPT, choć zwykle wystarczający jest pomiar na poziomie PPB. Dużą zaletą w wielu aplikacjach monitorowania odorów jest również to, że system COMS nie wymaga do pracy gazów z butli pod ciśnieniem, a gazem nośnym jest powietrze lub azot z wytwornicy), natomiast wzorzec do kalibracji stanowi rurka permeacyjna wbudowana w urządzenie.

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji dezodoryzacji - COMS automatyczny system monitorowania odorów firmy CHROMATOTEC

ZASTOSOWANIA:

 • Monitoring jakości powietrza wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, biogazowi, komór fermentacji
 • Kontrola procesów dezodoryzacji powietrza technologicznego.

 

 

Specyfikacja:

Metoda pomiarowa

Chromatograficzna, selektywne oznaczanie siarkowodoru, merkaptanów i innych związków siarki (dodatkowo amoniak i chlor w opcji)

Zakres pomiarowy

Poziom PPB (opcja ppt), poziom PPM

Kalibracja

Gazy wzorcowe lub wewnętrzny wzorzec

Czas analizy

W zależności od aplikacji 2-3 min lub 5-10 min

Zużycie gazu nośnego

Powietrze lub azot, 5 ml/min, 50ml/min przy opcji CALIB Chwilowo 450ml/min

Wyświetlacz

Kolorowy LCD, wysoka rozdzielczość

Podłączenia

Próbka (opcjonalnie 6 lub więcej kanałów próbki) Gaz nośny

Gaz nośny

airmoPURE, generator powietrza zerowego w standardzie

Wyjścia

analogowe 0/4-20 mA, MODBUS (inne na życzenie)

Zasilanie

230/115 VAC, 50/60 Hz, 150 VA

Obudowa

Rack 19”, opcjonalna szafa i obudowa atmosferyczna

Kontrola i sterowanie

Wbudowany komputer PC w obudowie analizatora

Oprogramowanie

Dedykowane VISTACHROM, umożliwia:

 • kontrolę działania analizatora
 • programowanie ustawień
 • rejestrację danych i wizualizację w czasie rzeczywistym
 • możliwość analizy i obróbki danych archiwalnych
 • możliwość stosowania mechanizmów autodiagnostyki z określaniem statusu pracy analizatora (50 kodów informacyjnych)

Obudowa atmosferyczna

OPCJA – kontener pomiarowy z ogrzewaniem i klimatyzacją