Chromatografy do badania czystości gazów

Producenci gazów techniczny powinni kontrolowac ilość zanieczyszczeń w gazach, które produkują. Oferujemy chromatografy procesowe do kontroli gazów w poniższych aplikacjach: Czystość gazów w zakresie ppm lub %; Związki siarki w gazach; Zawartość CO i CO2 w zakresie ppb w gazach czystych; Lotne związki organiczne w gazach); CH4/NMTHC w zakresie ppb; Amoniak i aminy; Gazy obojętne (He, Ar, H2, O2, N2, CH4…) na poziomie ppb w różnych mieszaninach gazowych.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Producenci gazów techniczny powinni kontrolowac ilość zanieczyszczeń w gazach, które produkują. Oferujemy chromatografy procesowe do kontroli gazów w poniższych aplikacjach: Czystość gazów w zakresie ppm lub %; Związki siarki w gazach; Zawartość CO i CO2 w zakresie ppb w gazach czystych; Lotne związki organiczne w gazach); CH4/NMTHC w zakresie ppb; Amoniak i aminy; Gazy obojętne (He, Ar, H2, O2, N2, CH4…) na poziomie ppb w różnych mieszaninach gazowych.