Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić jego obsługę i eksploatację. Przepływomierz wykonany jest w najwyższym stopniu szczelności IP68, co umożliwia jego użytkowanie w szczególnie trudnych warunkach pomiarowych tj. studnie kanalizacyjne, miejsca narażone na podtopienia. Bardzo niski pobór prądu pozwala na ciągły pomiar przepływu do 15 miesięcy, z wykorzystaniem jednego zestawu baterii.

Przepływomierz serii 2100, w minimalnym zestawie funkcjonalnym, składa się z modułu pomiaru przepływu 2150 lub/i 2110 oraz modułu bateryjnego/ew. zasilacza sieciowego. Do odczytu chwilowych wartości mierzonych parametrów oraz importowania zapisanych danych służy notebook lub moduł klawiatury. Ze względu na modułową budowę przepływomierzy serii 2100, odpowiednia konfiguracja poszczególnych modułów umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu pomiarowego. Każdy z systemów pomiarowych może składać się z maksymalnie 4 różnych modułów pomiaru przepływu (2150 lub/i 2110).

Tak skonfigurowany system może zarówno mierzyć i rejestrować przepływ niezależnie w 4 miejscach pomiarowych, jak również w obrębie jednego punktu pomiarowego np. na dopływach do studni kontrolnej. Dodatkowo, zestaw może zostać wzbogacony o moduł wyjść analogowych, interfejs 2105, modem radiowy lub modem GPS/GPRS. Standardowo urządzenie posiada zaimplementowany protokół komunikacyjny Modbus ASCII. Firma Teledyne Isco oferuje oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji pracy przepływomierzy – Flowlink®5 i Flowlink®5 LE.

Oprogramowanie umożliwia obróbkę danych, tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów oraz wykresów. Przepływomierze serii 2100 umożliwiają zorganizowanie zdalnego systemu monitoringu przepływu z wykorzystaniem serwera Flowlink®Pro. Przepływomierze dostępne są również w wykonaniu Ex.

RODZAJE MODUŁÓW PRZEPŁYWOMIERZY:

 • Moduł przepływomierza ultradźwiękowego 2110

Sensor montowany ponad strumieniem przepływu, w miejscu odpowiednim do pomiaru wysokości cieczy – pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia. Natężenie przepływu określane jest na podstawie charakterystyki przepływu dla zwężki lub przelewu.

 • Moduł Przepływomierza AV 2150

Przepływ obliczany jest w oparciu o bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego).
W kierunku przepływającego medium emitowana jest fala ultradźwiękowa o częstotliwości 500Hz. Odbija się ona od cząstek oraz pęcherzyków powietrza zawartych w wodzie lub ściekach. Zgodnie z efektem Doppler-a, częstotliwość powracającej fali jest wyższa lub niższa (w zależności od kierunku przepływu) od częstotliwości wyjściowej. Zmiany częstotliwości są proporcjonalne do zmian prędkości. Stanowią one podstawę obliczenia prędkości średniej. Znając prędkość średnią oraz obwód zwilżony, urządzenie oblicza natężenie przepływu korzystając z zależności:

Q = A x V

A – pole przekroju pomiarowego
V – średnia prędkość przepływu w przekroju pomiarowym

ZALETY:

 • pomiar przepływu nie wymagający inwestycji w przebudowę kanału, brak konieczności zabudowy zwężek oraz przelewów (2150)
 • najwyższy stopień szczelności przepływomierza IP68, umożliwiający montaż urządzenia w studniach kanalizacyjnych oraz w miejscach narażonych na podtopienia
 • czas pracy przepływomierza do 15 miesięcy bez konieczności ładowania baterii
 • możliwość zorganizowania zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GPS/GPRS
 • rejestracja danych z wysoką częstotliwością co 15sekund
 • obszerna, nie-ulotna pamięć flash gwarantująca przechowanie danych w przypadku braku zasilania
 • możliwość współpracy z automatem do poboru prób, deszczomierzem, sondami pomiarowymi parametrów fizykochemicznych np. firmy YSI, Ponsel
 • możliwość zmiany częstotliwości zapisu mierzonych parametrów po przekroczeniu zaprogramowanych nastaw np. po spadku napięcia baterii, przekroczeniu określonej wartości przepływu, napełnienia, pH itp.
 • proste w obsłudze, bogate oprogramowanie Flowlink5 umożliwiające wykonywanie zaawansowanych raportów i zestawień

PARAMETRY SOND POMIAROWYCH:

Metoda pomiaru przepływu Pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia. Bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego).
Standardowa długość kabla 2m 10m
Zakres pomiarowy napełnienia 150kH ±0,0 ..1,8m
95kH ±0,0-.3,6m
0,01 do 3,0 m
Dokładność pomiaru napełnienia
(22°C, RH 40-70%, wolne powietrze)
< ±0,0038 m (zakres do 1,0 m) < ±0,003 m (zakres do 3,0 m)
Współczynnik temperaturowy
(maks. błąd w kompensowanym zakresie temperaturowym)
±0,000085 x D na °C
D – odległość sondy od powierzchni cieczy
±0,0027 do ±0,0044 m/°C
(zależnie od zakresu pomiarowego)
Pomiar pomiaru prędkości -1,5 do +6,1 m/s
Dokładność pomiaru prędkości ±0,03m/s / 2% odczytu
Temperatura pracy -30 °do 60 °C 0 °do 60 °C
Dokładność pomiaru temperatury ±0,5°C ±2°C
Materiał Tworzywo epoksydowe, poliester, PCV Poliuretan, stal nierdzewna, PVC, CPVC

MODUŁY SERII 2100

moduł klawiatury 2101 – ze względu na stopień szczelności IP68 oraz szeroki zakres temperatury pracy (od-20 do 60oC) szczególnie przydatny do pracy w terenie. Umożliwia archiwizację danych z max. 20 różnych modułów pomiarowych (2150 lub 2110) oraz transfer danych z przepływomierzy

moduł radiowy transmisji danych 2102

moduł transmisji danych GSM/GPRS 2103, 2103c, 2103g

moduł wyjść analogowych 2108 – posiada 3 niezależne wyjścia prądowe konfigurowane z modułami pomiaru przepływu 2150 oraz 2110

interfejs urządzeń peryferyjnych 2105 – moduł umożliwia skonfigurowanie z systemem pomiarowym dodatkowych urządzeń tj. deszczomierzy, sond pomiarowych parametrów fizykochemicznych, automatów do poboru prób wody i ścieków, przepływomierzy serii ADFM, urządzeń posiadających protokół SDI12

przepływomierze do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem 2150EX, 2151, 2151P

PRZEPŁYWOMIERZ

Ultradźwiękowy 2110

AV 2150

Metoda pomiaru przepływu

Pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia.

Bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego).

Wymiary i ciężar
W x S x G / ciężar

7,4 cm x 28,7 cm x 19,1 cm / 1,08 kg

7,4 cm x 28,7 cm x 19,1 cm / 0,9 kg

Obudowa

Polistyren o wysokiej odporności, stopień szczelności IP68

Zasilanie

12...15V DC, max 170mA; średnio 2,6mA; 0,4mA w stanie uśpienia

7...16,6V DC; max 100mA, 1mA w stanie uśpienia

Temperatura pracy / przechowywania

- 18°C ... +60°C / - 40°C ... +60°C

Czas pracy baterii przy: rejestracja poziomu, temp. i przepływu co 15 min., rejestracja napięcia i przepływu całkowitego co 24 godziny.

3 m-ce- baterie alkaliczne

6 miesięcy (bateria alkaliczna)
2,5 miesiąca (akumulator kwasowo-ołowiowy)

Pamięć programu

Typu FLASH; może być aktualizowana poprzez port szeregowy urządzenia w warunkach terenowych

Częstotliwość rejestracji danych

15, 30sekund, 1,2,5,15,30 minut, 1,2,4,12,24 godziny

15, 30sekund, 1,2,5,15,30 minut, 1,2,4,12,24 godziny

Moduły

Do 4, rozłączalne w czasie pracy i dowolnie konfigurowalne. Maksymalna odległość pomiędzy modułami - 1000m.

Dodatkowe metody pomiaru przepływu

Przelewy

V - kształtny, prostokątny, Cipoletti, ISCO, Thel-Mar

Zwężki

Parshall, Palmer- Bowlus, Leopold - Lagco, trapezoidalna,typu H, HS i HL

Równanie Manninga

kanał typu U, okrągły, prostokątny, trapezoidalny

kanał typu U, okrągły prostokątny, trapezoidalny, eliptyczny, z korekcją warstwy osadu

Punkty danych

Cztery zestawy 50-ciu par punktów konwersji: poziom - przepływ

Równanie

Wielomianowe

Pamięć wyników
pojemność

395kB (do 79.000 odczytów), (odpowiada 270 dniom rejestracji poziomu co 15min., rejestracja napięcia i przepływu całkowitego co 24 godziny)

Rejestrowane dane

Poziom, przepływ, przepływ całkowity, temperatura otoczenia, napięcie wejściowe

Poziom, przepływ, prędkość, przepływ 1, przepływ 2, objętość przepływu, napięcie wejściowe, temperatura medium, parametry diagnostyczne

Import danych z przepływomierza

Za pomocą komputera PC wyposażonego w program Flowlink5 LE lub FlowLink 5 lub modułu klawiatury

Moduł Bateryjny typ 2191

15,2 x 24,4 x 19,3 cm / 1,4kg (bez baterii), obudowa IP68
Akumulatory alkaliczne lub kwasowe 6V

Pojemność baterii

5,5Ah, 7Ah, 50Ah

file_download