Laserowy bezkontaktowy przepływomierz LaserFlow Ex firmy TELEDYNE ISCO

Przyrząd LaserFlow Ex posiada aprobatę ATEX i może być użytkowany w atmosferach zagrożenia wybuchem w przypadku spełnienia specyficznych warunkow, zgodnie z opisem w bieżącej sekcji w odniesieniu do oznakowania „X”. Czujnik LaserFlow Ex jest urządzeniem grupy II, kategorii 1G do stosowania w strefach zagrożenia gazowego 0, 1 i 2 (normy europejskie) lub klasy I, dział 1 (normy północnoamerykańskie).

Przyrząd LaserFlow Ex posiada aprobatę ATEX i może być użytkowany w atmosferach zagrożenia wybuchem w przypadku spełnienia specyficznych warunków, zgodnie z opisem w bieżącej sekcji w odniesieniu do oznakowania „X”. Czujnik LaserFlow Ex jest urządzeniem grupy II, kategorii 1G do stosowania w strefach zagrożenia gazowego 0, 1 i 2 (normy europejskie) lub klasy I, dział 1 (normy północnoamerykańskie).

LaserFlow Ex jest przyrządem do wykonywania pomiarów przepływu w oparciu prędkość lokalną (ang. Area Velocity, skr. AV, powierzchnia/prędkość), wykorzystywanym do zdalnego pomiaru przepływu w kanałach otwartych z zastosowaniem bezkontaktowej laserowej i dopplerowskiej techniki detekcji prędkości oraz bezkontaktowych technologii ultradźwiękowej detekcji poziomu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii czujnik mierzy prędkość przy użyciu wiązki laserowej w pojedynczym punkcie lub w wielu punktach pod powierzchnią strumienia wody.

Czujnik LaserFlow Ex obejmuje pojedynczy moduł łączący w sobie dwie współdziałające technologie pomiarowe.

Prędkościomierz laserowy jest wyposażony w diodę laserową służącą jednocześnie jako nadajnik i odbiornik wiązki światła laserowego. Częstotliwość sygnału ulega przesunięciu dopplerowskiemu, i jest wykorzystywana do wyznaczania prędkości strumienia przepływu.

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu wyznacza poziom strumienia drogą emisji impulsu ultradźwiękowego i pomiaru czasu powrotu echa od powierzchni strumienia. Przetwornik jest jednocześnie nadajnikiem sygnału i odbiornikiem echa.

Prędkościomierz laserowy wytwarza światło o źródłowej częstotliwości korzystając z wiązki laserowej, ogniskowanej punktowo pod powierzchnią strumienia przepływu. Wyemitowane światło jest rozpraszane w kierunku powrotnym do lasera. W powracającym świetle występuje przesunięcie częstotliwości wskutek zjawiska Dopplera. Soczewka ogniskująca światło lasera poniżej powierzchni strumienia przepływu ogniskuje światło powracające do lasera. Częstotliwości światła źródłowego i światła po przesunięciu dopplerowskim zostają rozdzielone dla wyznaczenia wartości przesunięcia, wykorzystywanej następnie dla obliczenia prędkości strumienia przepływu. Ultradźwiękowy przetwornik poziomu emituje pewną liczbę impulsów ultradźwiękowych w ciągu sekundy. Pomiędzy impulsami przetwornik wykonuje przełączenie z funkcji nadawczej na odbiorczą. Po odebraniu echa odbitego od powierzchni wody energia dźwięku jest przekształcana na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest następnie wzmacniany i przetwarzany przez przepływomierz do postaci sygnału odebranego echa. Czas od nadania impulsu do odebrania sygnału echa jest proporcjonalny do odległości pomiędzy przetwornikiem a powierzchnią cieczy, która jest teraz wykorzystywana do obliczenia napełnienia. Ze względu na to, że prędkość impulsu w powietrzu jest uzależniona od temperatury, kompensacja jest wbudowana do przyrządu. Czujnik temperatury wewnątrz przetwornika poziomu mierzy temperaturę otoczenia. Oprogramowanie mikroprocesora automatycznie kompensuje zmiany prędkości dźwięku pochodzące od zmian temperatury otoczenia.

Przyrząd LaserFlow Ex działa bez pasma martwego przy punkcie pomiarowym, zarówno w odniesieniu do pomiaru napełnienia, jak i pomiaru prędkości.

Czujnik LaserFlow Ex jest idealnym przyrządem w szerokim zakresie zastosowań przy monitorowaniu ścieków. Jest kompatybilny zarówno z przepływomierzem Teledyne ISCO Signature, jak i z modułem Teledyne ISCO 2160 LaserFlow, zależnie od typu instalacji.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu wspornikowi montażowemu, LaserFlow Ex może być instalowany i usuwany z poziomu ulicy. Pozwala to uniknąć ryzyka i kosztów związanych z wejściem do ograniczonej przestrzeni. Różnorodne opcje komunikacji umożliwiają zdalne programowanie i pobieranie danych bez konieczności bezpośredniego podłączania się do urządzenia. Informacje o jakości danych mogą być rejestrowane i przesyłane wraz z danymi przepływu. Ponadto wbudowane narzędzia diagnostyczne upraszczają instalację oraz  konserwację urządzenia, a zaawansowane opcje komunikacji ograniczają liczbę wizyt.

Zastosowania

 • Instalacje w obszarach niebezpiecznych
 • Pomiar ciągły przepływu w kanałach
 • Oczyszczalnie ścieków, w tym dopływy, odpływy oraz kontrola ilościowa ścieków pomiędzy poszczególnymi procesami technologicznymi
 • Pomiar ścieków przemysłowych
 • Kanały sanitarne oraz burzowe
 • Pomiary niskich przepływów w pełnym zakresie średnic kanałów

Konfiguracja sondy Laser Flow Ex z przetwornikiem Signature oraz serią 2100 

 

 

Zalety

 • Urządzenie grupy II, kategorii 1G do stosowania w strefach zagrożenia gazowego 0, 1 i 2 (normy europejskie) lub klasy I, dział 1 (normy północnoamerykańskie).
 • Bezkontaktowy pomiar prędkości przepływu oraz poziomu ścieków
 • Jedno lub wielopunktowy pomiar prędkości poniżej zwierciadła ścieków, odpowiedni do warunków pomiarowych
 • Możliwość ciągłego pomiaru przepływu w warunkach zatopienia sondy LaserFlow
 • Stopień szczelności sondy IP68, umożliwiający ciągłą pracę w studniach kanalizacyjnych
 • Możliwość zintegrowania z przetwornikiem Signature oraz 2100
 • Specjalnie uchwyty do instalacji sensora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było umieścić sondę z poziomu terenu, eliminując w ten sposób konieczność wchodzenia do studni (wersja przenośna).
 • Możliwość organizacji zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GSM/GPRS

Sonda LaserFlow

Wymiary

45,7 x 24,1 x 59,7 cm

Waga

11,25 kg

Materiały

Przewodzące tworzywo ABS z wypełnieniem węglowym, stal nierdzewna, tworzywo przewodzące KynarRc, aluminium anodyzowane, PVC o podanej nominalnej odporności na UV

Długość kabla

10 lub 23 m (max. 33 m od LaserFlow Ex do TIENet Barrier)

Stopień szczelności

IP68 (zanurzenie 2 m przez 72 godziny)

Certyfikaty

CE EN 61326; FDA CDRH 21CFR1040; IEC 60825-1
Klasa 1, dział 1, grupy C-D, T4, Ex ia
Klasa 1, strefa 0, Ex/AEx ia op is IIB T4 Ga
Ex ia op is IIB T4 Ga
IEC Ex II 1 G Ex ia op is IIB T4 Ga
-10°C < Tamb < +60°C

Zasilanie

8 – 26 VDC, nominalnie 16 VDC

Klasa lasera

Klasa 3R

Zakres temperatur

Pracy: 0 - 60°C
Przechowywania: -40 - +60°C

Dokładność pomiaru przepływu

± 4 % odczytu ( typowo, w normalnych warunkach przepływu)

Pomiar prędkości

Technologia

Bezkontaktowy, podpowierzchniowy, dopplerowski, laserowy pomiar prędkości

Zakres pomiaru

0 - 4,6 m/s

Max zakres od poziomu wody do sensora

3m

Minimalna głębokość

1,27 cm

Dokładność

± 0,5% odczytu; 0.03 m/s

Minimalna prędkość

0,15 m/s

Pomiar poziomu

Technologia

Bezkontaktowy, Ultradźwiękowy

Zakres pomiaru

Do 3m

Dokładność (22°C)

± 0,006m przy zmianach poziomu do 0,3m
± 0,012m przy zmianach poziomu powyżej 0,3m

Kąt wiązki

10°

Sygnał

50 KHz

file_download