Rotametr, seria FM® Wersja FM1, FM10

Wykonane z materiałów antykorozyjnych rotametry typu FM 1 oraz FM 10 firmy M&C znajdują zastosowanie przy kontrolowaniu natężenia przepływu gazów oraz cieczy agresywnych. Instalowana rurka pomiarowa jest dostosowana do konkretnych warunków użytkownika, takich jak rodzaj medium, temperatura czy ciśnienie.

 • Znaczna odporność chemiczna
 • Dostępne w wersjach do pomiaru przepływu gazów oraz cieczy
 • Prostota demontażu i czyszczenia
 • Dostępna wersja z precyzyjnym zaworem iglicowym
 • Możliwość wykonywania pomiarów w wysokich temperaturach

Zastosowanie

Wykonane z materiałów antykorozyjnych rotametry typu FM 1 oraz FM 10 firmy M&C znajdują zastosowanie przy kontrolowaniu natężenia przepływu gazów oraz cieczy agresywnych. Instalowana rurka pomiarowa jest dostosowana do konkretnych warunków użytkownika, takich jak rodzaj medium, temperatura czy ciśnienie.

Opis

Rotametry FM 1 oraz FM 10 firmy M&C składają się ze szklanej rurki (wnętrze rurki ma kształt stożkowy, z szerszą częścią górną) w której może poruszać się kulkowy pływak. Medium przepływa przez rurkę od dołu do góry, powodując uniesienie pływaka. Pomiędzy ścianką rurki a pływakiem powstaje szczelina, a siły działające na pływak równoważą się wzajemnie. Każdemu położeniu kulki pływaka odpowiada określone natężenie przepływu, którego wartość można odczytać na podziałce rotametru.

Przyjęta konstrukcja ogranicza liczbę połączeń oraz niezbędnych uszczelnień wyłącznie do połączeń: wlotowego oraz wylotowego. Wszystkie części pozostające w kontakcie z medium są wykonane z PTFE lub szkła. Opisana konfiguracja rotametru znacznie upraszcza pracę przy demontażu, koniecznym podczas czyszczenia.

Rotametr FM 10 jest wyposażony we wlotowy zawór iglicowy, umożliwiający regulowanie natężenia przepływu z dużą dokładnością.

 • Automatyczna kontrola przepływu jest możliwa w układach z regulatorem typu FA…
  – Zob. oddzielne karty katalogowe, 5-6.10.1 / 5-6.10.2 / 5-6.10.3 / 5-6.15. –
 • Wykonując połączenia przewodów można skorzystać ze specjalnego programu.
  – Zob. oddzielna karta katalogowa, 3-5.1.1. –

Wymiary

Wymiary w mm.

Rotametr

FM1

FM1-H

FM10

FM10-H

Wlotowy zawór iglicowy

NIE NIE TAK TAK

Standard, maksymalna wartość pomiarowa w przeliczeniu na 1,2 bar / 20 °C    ..l/godz. powietrza: ..l/godz. wody:

typy magazynowane: = ___

16 40 60 100 250 500 800
2,5 5 12 25 40 60 100

Zakresy pomiarowe, ….l/godz. powietrza przy 1,2 bar / 20 °C

min. 0,8-8 l/godz.; maks. dostępny zakres 120-1200 l/godz.

Szerokość zakresu pomiarowego

10:1

Dokładność

2,5 %

Podziałka

wysokość podziałki 100 mm, wyskalowana w l/godz.

Ciśnienie

maks. 4 bar nadciśnienia

Temperatura medium, maks.

+ 80 °C + 150 °C + 80 °C + 150 °C

Temperatura otoczenia, maks.

+ 60 °C + 150 °C + 60 °C + 150 °C

Temperatura przechowywania

– 25 do + 80 °C

Połączenia, WLOT

GL18-Ø6* (Ø8, Ø10) G1/4″i DIN ISO 228/1

Połączenia, WYLOT

GL18-Ø6* (Ø8, Ø10) GL18-Ø6* (Ø8, Ø10)

Sposób zamontowania i pozycja montażowa

montaż naścienny / pionowa

Materiał części pozostających w kontakcie z medium

szkło borokrzemianowe, PTFE szkło, PTFE, PEEK

Wymiary, wys. x szer. x głęb.

250 x 40 x 40 mm 320 x 40 x 84 mm

Ciężar

130 g 280 g 300 g 440 g

* Standard (do wyboru).

Numery części dla typów magazynowanych

Typ magazynowanego rotametru

Zakres pomiarowy

FM1

Nr części

FM1-H

Nr części

FM10

Nr części

FM10-H

Nr części

10-100 l/godz. powietrza 09F1000 09F1100 09F1500 09F1550
25-250 l/godz. powietrza 09F1010 09F1510
50-500 l/godz. powietrza 09F1020 09F1520
80-800 l/godz. powietrza 09F1030 09F1530
Opcja
09F9000   specjalny zakres pomiarowy oraz jednostkowa kalibracja

Wszelkie inne wykonania należy zamawiać zgodnie z przykładem:

Rotametr FM1, 6-60 l/godz. powietrza, 20 °C, 1,2 bar.

Przy składaniu zamówienia należy podać:

zakres pomiarowy:   …l/godz.; medium: ….; ciśnienie: … bar; temperatura: … °C.

Np.  Rotametr FM10; 7-70 l/godz. chloru; 20 °C; 1,2 bar.

Rotametr FM 1

Rotametr FM 10 z wlotowym zaworem iglicowym

Rotametr, seria FM® Wersja FM1, FM10 Rotametr, seria FM® Wersja FM1, FM10

file_download