If 78

Zawory o dużej średnicy – systemy przesyłowe tlenu i gazów neutralnych. Zawory odcinające, zawory kulowe, zawory zasuwowe, zawory zwrotne, reduktory. Zakres średnic do 350 mm, ciśnień do 350 bar.

Zawory o dużej średnicy – systemy przesyłowe tlenu i gazów neutralnych. Zawory odcinające, zawory kulowe, zawory zasuwowe, zawory zwrotne, reduktory. Zakres średnic do 350 mm, ciśnień do 350 bar.