Generator dwutlenku chloru Oxiperm C 164 D firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Metoda rozcieńczonych reagentów (7,5 % chloryn sodu, 9,0 % kwas solny). Generator pobiera, wykorzystując precyzyjne pompy dozujące, reagenty z pojemników za pomocą linii ssawnych przystosowanych do montażu w takich zbiornikach. Przepływ reagentów jest ściśle kontrolowany poprzez układy kontroli dozowania. Substraty są podawane do reaktora w stosunku 1:1, gdzie następuje wytworzenie roztworu ClO2 o koncentracji ok. 20g/l. Wielkość reaktora jest tak dobrana, aby zapewnić optymalny czas reakcji.

Metoda rozcieńczonych reagentów (7,5 % chloryn sodu, 9,0 % kwas solny). Generator pobiera, wykorzystując precyzyjne pompy dozujące, reagenty z pojemników za pomocą linii ssawnych przystosowanych do montażu w takich zbiornikach.

Przepływ reagentów jest ściśle kontrolowany poprzez układy kontroli dozowania. Substraty są podawane do reaktora w stosunku 1:1, gdzie następuje wytworzenie roztworu ClO2 o koncentracji ok. 20g/l. Wielkość reaktora jest tak dobrana, aby zapewnić optymalny czas reakcji. Wytworzony roztwór jest rozcieńczany poprzez mikser wodny do stężenia max. 3g/l i w takiej postaci podawany do punktu dozowania.

Standardowo generator posiada zawór elektromagnetyczny w linii wody wtórnego rozcieńczania dla przypadku zasilania generatora ze źródła wody o odpowiednio wyższym ciśnieniu niż w punkcie dozowania. Opcjonalnie może być zainstalowana pompa by-pass u umożliwiająca pobór wody i dozowanie do tego samego przewodu. Całość jest nadzorowana poprzez system sterownika PLC zlokalizowany w panelu kontrolnym.

ZASTOSOWANIE:

 • dezynfekcja wody pitnej
 • zabezpieczanie obiegów wód chłodzących
 • przemysł spożywczy procesy mycia i dezynfekcji linii technologicznych, płukanie produktów, dezynfekcja wody do produkcji napojów itd.

ZALETY:

 • zastosowanie opatentowanego rozwiązania podwójnej głowicy ze zbiornikiem buforowym na pompach dozujących reagenty zapewnia stabilne warunki ssania obu pomp, umożliwia kalibrację pomp bez przerywania pracy generatora oraz wymianę pojemników reagentów w trakcie pracy generatora bez groźby zapowietrzenia pomp
 • nowoczesny panel kontrolny ze sterownikiem PLC oraz dodatkowo ze schematem wizualizacyjnym procesu
 • łatwy dostęp do elementów wymagających regulacji lub obsługi

OPCJE DODATKOWE:

 • pompa by-pass u
 • inżektorowy system przewietrzania kabiny
 • Profibus DP, Ethernet TCP/IP
 • RS 232, RS 422/485

INNE GENERATORY CLO2 W OFERCIE ALLDOS:

 • OXIPERM C 164 C, metoda skoncentrowanych reagentów: 24,5% chloryn sodowy oraz 33% kwas solny
 • OXIPERM C 166, metoda chlor chloryn sodu 24,5%

Wydajność

do: 30, 120, 220, 350, 700, 1 000, 1 500, 2 000 gClO2/h

Regulacja

ręczna: z menu sterownika

automatyczna: sygnałem 0(4) 20 mA lub cyfrowym

Szczelność

IP 65

Koncentracja chemikaliów

HCl 9,0 %

NaClO2 7,5 %

Temperatura pracy

+5 do +40C

Przyłącza

DN20, PVC

Zasilanie

230 V, 50 Hz

Zużycie energii

do 220 gClO2/h 300 VA

do 2 000 gClO2/h 650 VA

Sygnały wyjściowe analogowe:

0(4) 20 mA odwzorowanie wydajności

Sygnały wyjściowe cyfrowe:

błąd / alarm

niski poziom reagentów

suchobieg

tryb ręczny / tryb automatyczny

file_download