Wilgotnościomierz procesowy HYGROFIL H / H+

Hygrofil H przewidziany jest do pomiarów zawartości wody w bardzo reaktywnych i agresywnych gazach. Posiada certyfikat TÜV dla pomiarów wilgotności w spalinach. Można stosować go do pomiarów wilgotności w bardzo zanieczyszczonych spalinach, zawierających oleje, smary, rozpuszczalniki, agresywne gazy i sole

Hygrofil H przewidziany jest do pomiarów zawartości wody w bardzo reaktywnych i agresywnych gazach. Posiada certyfikat TÜV dla pomiarów wilgotności w spalinach. Można stosować go do pomiarów wilgotności w bardzo zanieczyszczonych spalinach, zawierających oleje, smary, rozpuszczalniki, agresywne gazy i sole z : elektrowni, spalarni odpadów, spalarni przemysłowych oraz w procesach chemicznych, suszarniach, gorącym powietrzu. Pomiar zawartości wody w spalinach może odbywać się bezpośrednio za kotłem przed urządzeniami odpylającymi, elektrofiltrami oraz odsiarczaniem. Dostępna jest również wersja przenośna analizatora. Ze względu na zasadę pomiaru analizator Hygrofil H/H+ polecany jest jako urządzenie referencyjne w stosunku do analizatorów innych typów. Wraz z certyfikatem TÜV dostarczony być może również świadectwo kalibracji z SIRA Test & Certification Ltd. z wynikami testów dot. dokładności, histerezy i wpływu składu gazu.

MODELE :

  • HYGROFIL H : Do pomiarów w gazach agresywnych i zawierających dużo zanieczyszczeń: oleje, rozpuszczalniki, gazy rozpuszczalne w wodzie, kwasy i pył.
  • HYGROFIL H+ : Do pomiarów gazów kwaśnych i agresywnych. Świadectwo TÜV dla pomiarów wilgotności spalin.

MIERZONE WIELKOŚĆ:

Wejścia
– wejścia temperaturowe do czujników  PT100, 4 żyłowych, zgodnie z DIN IEC751 -75 … +10°C
Temperatura T1 0-800 oC do obliczenia wilgotności względnej
– Temperatura T2 0-150 oC do pomiaru temperatury na wejściu do linii grzanej
– Temperatura T3 0-200 oC
– Rozdzielczość 0/4 … 20 mA
– Wyjścia przekaźnikowe dla sygnalizacji przekroczeń/usterek/błędów 0.1 oC
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2 linie, 2×16 znaków
Wyjście analogowe 2 szt.
– wyjścia analogowe, izolowane galwanicznie 0…20 lub 4…20 mA
Wyjście przekaźnikowe
1 szt. izolowane galwanicznie dla ogólnego błędu Unom 24V, Imax 4A
Wyjście cyfrowe
RS 485, maks. dł. 1200 m., P-NET Field bus  interface
Zasilanie 115/230 V AC, +10/-15% 48-62 Hz
– wąż grzany
115/230 V AC maks. 100 W/m.
Warunki zewnętrzne
– Temperatura pracy 0…50 oC
– Temperatura przechowywania
-20…+70oC
Podłączenia
– wąż grzany G3/8″, IP54
– -sprężone powietrze G1/4
Obudowa
– Wymiary 455 x 437 x 285 mm
– Waga
12.5 kg
– Klasa ochrony IP 64
– materiał stal nierdzewna 1.4301
– Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze 100 bar (wyższe ciśnienia na zamówienie)
Wyposażenie dodatkowe
– Wąż grzany Giętki, wodoodporny typ 4200-06 (maks. temp. gazu 200oC), dł. 1 m. Inne długości na życzenie (maks. 13 m.)
– Czujnik temperatury typ W99-638.25 PT100, 4-żyłowy, dł. kabla 200 mm
– Układ przygotowania sprężonego powietrza typ 4220-30 z regulatorem przepływu i filtrem
– Zbiornik na wodę typ 4200-30pojemność 11 l

Mierzona wielkość


Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Temperatura czujnika suchego

TT

0 ... 150 oC

0.1 oC

Temperatura czujnika mokrego

HT

0 ... 150 oC

0.1 oC

Temperatura punktu rosy   

DT

0 ... 150 oC

0.1 oC

Zawartość wody % obj.

Vol

0 ... 100 %

0.1 %

Wilgotność bezwzględna

MH

10 ... 1000 g/kg

1 g/kg

Wilgotność specyficzna

SH

10 ... 1000 g/kg

1 g/kg

Entalpia

H

10 ... 1000 kJ/kg

1 kJ/kg

Ciśnienia gazu

VP

10 ... 1000 hPa

1 hPa

Deficyt nasycenia

DVP

10 ... 1000 hPa

1 hPa

Ciśnienie bezwzględne

SP

10 ... 1000 hPa

1 hPa

file_download