Wilgotnościomierz światłowodowy HYGROPHIL F 5673

Czujnik o niewielkich wymiarach do pomiarów śladowego poziomu wilgotności w gazie ziemnym, gazach i płynach technicznych. Może pracować w warunkach podciśnienia i wysokich ciśnień do 250 bar. Może pracować w obszarach zagrożenia wybuchem. Certyfikat PGNiG.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Urządzenie HYGROPHIL F5673 działa w połączeniu z czujnikami światłowodowymi opracowanymi specjalnie dla pomiarów wilgotności w mieszaninach gazów i płynach. Zastosowana metoda pomiarowa posiada wiele znaczących zalet, niezależnie od niewielkich wymiarów czujnika wilgotności. Do zalet tej nowej, opatentowanej zasady pomiaru należą:

– długoterminowa stabilność czujnika,
– niewrażliwość na pola elektromagnetyczne,
– transmisja bez zakłóceń kablem światłowodowym,
– możliwość stosowania w strefie 0 zagrożenia wybuchem,
– wysoka niezawodność pomiaru plus dokładność, powtarzalność; i niewielka histereza.

HYGROPHIL F5673 umożliwia wykonywanie pomiarów wilgotności śladowej i pozostałej w gazach i płynach, w szczególności w gazie ziemnym, gazach technicznych i wodorze. Czujnik może pracować w układach produkcji, zapewnienia jakości i badań rozwojowych. Jest niewrażliwy na liczne media.

ZALETY :

  • Niewielkie wymiary czujnika
  • Może pracować w warunkach podciśnienia i wysokich ciśnień do 250 bar
  • Może pracować w obszarach zagrożenia wybuchem

ZASADA DZIAŁANIA:

Jako podstawową zmienną pomiarową obrano ciśnienie pary wodnej. Dołączony układ elektroniczny przetwarza sygnał i, korzystając z odczytów temperatury i ciśnienia w punkcie pomiaru, wyznacza wartość kilku powiązanych zmiennych wilgotności. Brak jakiejkolwiek formy sygnału elektrycznego w zastosowanej metodzie pomiarowej oznacza, że metoda idealnie nadaje się do wykonywania pomiarów w atmosferach wybuchowych. Powierzchnia czujnika jest mikroporowata i umożliwia pomiar molekuł pary wodnej pozostających w równowadze z wilgocią otoczenia. Rozkład widma szerokopasmowej wiązki światła podczerwonego na powierzchni czujnika zmienia się zależnie od wykrytej ilości molekuł wody. Drugi światłowód przekazuje światło odbite do polichromatora. Następnie z pomocą mikrokomputera wyznaczany jest sygnał odpowiadający minimum odbicia, z którego w oparciu o dostarczone wcześniej dane kalibracyjne obliczana jest powiązana wartość wilgotności.

 

 

Specyfikacja:

Zakres pomiarowy

– DT

-75 … +10°C

– mg/Nm3

1 … 10 000 (możliwe powiększenie zakresu)

Prezentowane wielkości

RH, FP, VP, % obj., MH / SH, MC, ppmV / ppmW

Sygnały wyjścia

– Wyjście analogowe

0/4 … 20 mA

– Wyjścia przekaźnikowe dla sygnalizacji przekroczeń/usterek/błędów

2 szt.

Interfejs RS 232

1 szt.

Wyświetlacz

2 podświetlane wiersze, wysokość znaku 8 mm

Długość kabla światłowodu maks.

800 m

Standard 19 cali

tak

Montaż

urządzenie wolnostojące / montaż naścienny

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

340 x 145 x 325

Ciężar   

ok. 6,5 kg

Typ ochrony

IP 30 według DIN 40050

Częstotliwość pomiaru

9 pomiarów na minutę

Wyświetlacz    LCD

2x 16 znaków, podświetlany, wysokość znaku: 8 mm

Warunki otoczenia

– Dopuszczalna temperatura robocza

+5 … +50°C

– Dopuszczalna temperatura przechowywania

-25 … +50°C

– Dopuszczalna wilgotność powietrza

maks. 80%; bez kondensacji

– Kategoria klimatyczna

LWF według DIN 40040

Warunki robocze czujnika wilgotności

– Dopuszczalna temperatura robocza

-30 … +95°C

– Dopuszczalna temperatura przechowywania

-30 … +50°C

– Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze

100 bar (wyższe ciśnienia na zamówienie)