Analizator H2O – Analizator laserowy LDS 6

Posiada dwa wyjścia analogowe na jeden kanał 4 – 20 mA dla wartości stężeń. Wyposażony jest w oprogramowanie do zdalnej kontroli poprzez sieć typu Ethernet. Metoda pomiaru in – situ. Uzyskiwane stężenie badanych składników w czasie rzeczywistym.

Analizator składa się z jednostki centralnej CU 6 zawierającej laser z jednostką sterującą, celę referencyjną do automatycznej i ciągłej kalibracji. CU posiada dwa wyjścia analogowe na jeden kanał 4 20 mA dla wartości stężeń. Alarm sprzężony jest z sygnałem 4 20 mA i wskazuje status pracy urządzenia. Gdy uaktywnia się alarm (błąd ogólny), sygnał spada do 0 mA. Dodatkowo analizator posiada jeden styk alarmowy, informujący o błędzie ogólnym. Analizator wyposażony jest w oprogramowanie do zdalnej kontroli poprzez sieć typu Ethernet.

Druga częścią zestawu jest to głowica pomiarowa CD 6 (max. ciśnienie 1,2 bar) – czujnik in situ, składający się z nadajnika oraz odbiornika, montowanych w kołnierzach DN65/PN 6 (po przeciwnych stronach przewodu kominowego). Kołnierze przyspawane są do przewodu kominowego. W celu utrzymania czystości soczewek zalecany jest przedmuch azotem.

ZALETY :

  • metoda pomiaru in situ
  • auto kalibracja
  • brak interferencji innych składników gazów
  • uzyskiwane stężenie badanych składników w czasie rzeczywistym