Układy poboru i przygotowania wody i pary

Oferujemy kompleksowe, automatyczne układy do poboru prób wody kotłowej zgodne z obowiązującymi normami i standardami (DIN, ASME, British Standard). Systemy poboru i przygotowania (redukcja ciśnienia, chłodzenie) próbek są konieczne przy zapewnieniu kontroli kluczowych parametrów fizykochemicznych wody kotłowej czy chłodzącej.