NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

Analizatory toksyczności firmy LAR, którymi dysponujemy nadają się najbardziej do pomiaru toksyczności w ściekach dopływających do i odpływających z oczyszczalni.
Urządzenia opierają się na zasadzie określenia aktywności oddechowej określonych grup mikroorganizmów, hodowanych w obrębie urządzenia.

 NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

 

Analizatory toksyczności firmy LAR, którymi polecane są do pomiaru toksyczności w ściekach dopływających do i odpływających z oczyszczalni. Urządzenia opierają się na zasadzie określenia aktywności oddechowej określonych grup mikroorganizmów,  hodowanych w obrębie urządzenia. W urządzeniu wykorzystującym bakterie jako organizmy wskaźnikowe, bakterie hodowane są w niewielkim naczyniu zwanym fermentatorem, będącym częścią urządzenia.

 

Zalety i cechy systemu

Użycie NitritoxMonitor redukuje koszty analiz laboratoryjnych i dzięki temu unika się dodatkowych wydatków spowodowanych nadmiernym zużycie amoniaku w procesie nitryfikacji.

Fermentator zapewnia:

  • stałą koncentrację bakterii (pomiar mętności roztworu ),
  • izolację kultury bakterii od badanej próbki,
  • optymalne warunki rozwoju hodowanych bakterii.

 

Monitoring toksyczności dla kontroli procesu to:

  • Ochrona oczyszczalni ścieków przed nieznanym szokiem toksycznym
  • Zapobieganie zastępowaniu biomasy
  • Alarm dla wszystkich substancji toksycznych

 

Zdj. 1 Aktywność próbki

 

Zasada działania (Zdj. 2)

Analizowana próbka jest podawana do celi pomiarowej przy pomocy pompki perystaltycznej. W drodze do celi badana ciecz jest dodatkowo napowietrzana. Po dostarczeniu odpowiedniej objętości próbki do celi pomiarowej, dodawana jest do niej określona ilość mikroorganizmów pomiarowych (dana objętość roztworu o znanej koncentracji.). Dalej przeprowadzany jest w niej pomiar zmiany zawartości tlenu w czasie. W zależności od spadku krzywej zawartości tlenu (Zdj. 1), określany jest stopień toksyczności badanej próbki w skali 0÷100% toksyczności.

Ewentualne oddychanie mikroorganizmów próbki badanej uwzględnione jest poprzez pomiar ich aktywności oddechowej przed dodaniem organizmów pomiarowych.

 

 

Zdj. 2 Zasada pomiaru

 

 

Dane techniczne analizatora toksyczności NitritoxMonitor

Sposób pomiaru: Pomiar toksyczności substancji poprzez określenie zapotrzebowania tlenu przez bakterie nitryfikujące
Układ przygotowania próbki: separator cząstek zawiesiny
Zakres pomiarowy: 0 – 5 mg/l/min zużycia tlenu
Wartość wyjściowa: 0÷100% toksyczności
Czas odpowiedzi: 3 minuty
Wyświetlacz: duże okno ciekłokrystaliczne,
Zasilanie: 230 / 215 V ~ , 50 / 60 Hz, 50 VA,
Wyjście analogowe: 0/4÷20 mA, Automatyczny układ wykrywania błędów systemu, wyjście na drukarkę, port RS
Obudowa: IP 65, stal nierdzewna
Wymiary: 600 x 720 x 420 mm (W x H x D),
Waga: 60 kg.
Zapis wielkości parametrów: dyskietka 3,5”

file_download