AdvantEdge – sondy do pomiarów fizykochemicznych wody

Urządzenia AdvantEDGE Series™ dostarczane są gotowe do użycia dzięki fabrycznej kalibracji sond pomiarowych. Diagnostyka sond, sprawdzanie kalibracji czy walidacja pomiarów może odbywać się lokalnie, poprzez sterownik lub poprzez nadrzędny system komputerowy (np. SCADA). System AdvantEDGE Series™ wspiera najbardziej popularne interfejsy komunikacyjne takie jak: Modbus RTU, RS-232, RS-485 ASCII, Profibus, CANOpen, DeviceNet, Ethernet IP, oraz USB.

Seria sond do monitorowania parametrów fizykochemicznych wody takich jak:

  • mętność
  • pH/ORP
  • chlor wolny
  • tlen rozpuszczony (metoda optyczna, luminescencyjna)
  • ozon resztkowy
  • przewodność (czujnik toroidalny lub elektroda)

Urządzenia AdvantEDGE Series™ dostarczane są gotowe do użycia dzięki fabrycznej kalibracji sond pomiarowych. Diagnostyka sond, sprawdzanie kalibracji czy walidacja pomiarów może odbywać się lokalnie, poprzez sterownik lub poprzez nadrzędny system komputerowy (np. SCADA). System AdvantEDGE Series™ wspiera najbardziej popularne interfejsy komunikacyjne takie jak: Modbus RTU, RS-232, RS-485 ASCII, Profibus, CANOpen, DeviceNet, Ethernet IP, oraz USB.