Zapalarka wysokoenergetyczna SMITSVONK

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług dedykowanych do pochodni gazowych. Do głównych należą kompletne systemy zapalania i nadzoru płomienia. Nasze palniki zapalające i zapalarki wysokoenergetyczne są światowej klasy urządzeniami, pracującymi na poch …

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Oferujemy szeroką gamę produktów i usług dedykowanych do pochodni gazowych. Do głównych należą kompletne systemy zapalania i nadzoru płomienia. Nasze palniki zapalające i zapalarki wysokoenergetyczne są światowej klasy urządzeniami, pracującymi na pochodniach w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, koksowniczym, biogazowniach i innych zakładach przemysłowych.

Podstawowe cechy zapalania elektrycznego:

  • Brak zużycia gazu do palnika zapalającego;
  • Znacząca redukcja kosztów inwestycyjnych – brak gazociągów, zaworów, aparatury gazowej;
  • Niewrażliwość na jakość i parametry spalanego gazu (zazwyczaj palniki zapalające używają tego samego gazu co pochodnia główna).

Zastosowanie:

  • Pochodnie gazu koksowniczego;
  • Pochodnie spalające gaz zawierający wodór;
  • Pochodnie obsługujące zbiorniki magazynujące.