Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Sondy mętności, zawiesiny i barwy

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

Zestaw pomiarowy składa się z sondy montowanej na rurociągu oraz przetwornika. W szczególnych przypadkach przetwornik może obsługiwać wiele sensorów dla różnych aplikacji. Linia sond mętności MoniTurb posiada kompensację barwy produktu (pomiar pod kątem 12o lub/i 90o).Linia sond zawiesiny Monispec A to sondy do montażu in-line jak również sondy zanurzeniowe.Linia sond barwy AD to pomiary na dwóch długościach fal barwy produktów w skali ASTM, APHA, Hazen oraz Saybolt.


Zestaw pomiarowy składa się z sondy montowanej na rurociągu oraz przetwornika. W szczególnych przypadkach przetwornik może obsługiwać wiele sensorów dla różnych aplikacji. Linia sond mętności MoniTurb posiada kompensację barwy produktu (pomiar pod kątem 12o lub/i 90o).

Linia sond zawiesiny Monispec A to sondy do montażu in-line jak również sondy zanurzeniowe.
Linia sond barwy AD to pomiary na dwóch długościach fal barwy produktów w skali ASTM, APHA, Hazen oraz Saybolt.