Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Mierniki poziomu wody

Rejestratory  przewodności, temperatury, zasolenia i  poziomu wody przeznaczone do charakterystyki warstwy wodonośnej, badania linii brzegowej -  monitoring intruzji wód morskich, poziomy pływów, przypływy, badanie terenów podmokłych, odwadnianie budów i kopalń, monitoring rzek, jezior i zbiorników, zarządzanie opadowymi wodami powierzchniowymi.