ToxAlarm – pomiar toksyczności w wodzie pitnej i powierzchniowej

ToxAlarm – pomiar toksyczności w wodzie pitnej i powierzchniowej

ToxAlarm analizator online do pomiaru zanieczyszczeń w wodzie pitnej i powierzchniowej. System pomiarowy zawiera wysoce wrażliwą, samoregenerującą się kulturę bakterii, która może być stale stosowana do badania toksyczności w próbkach wody w odstępach 5-minutowych.