NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

Analizatory toksyczności firmy LAR, którymi dysponujemy nadają się najbardziej do pomiaru toksyczności w ściekach dopływających do i odpływających z oczyszczalni.

Urządzenia opierają się na zasadzie określenia aktywności oddechowej określonych grup mikroorganizmów, hodowanych w obrębie urządzenia.

W urządzeniu wykorzystującym bakterie jako organizmy wskaźnikowe, bakterie hodowane są w niewielkim naczyniu zwanym fermentatorem, będącym częścią urządzenia.

Fermentator zapewnia:

  • stałą koncentrację bakterii (pomiar mętności roztworu)
  • izolację kultury bakterii od badanej próbki
  • optymalne warunki rozwoju hodowanych bakterii

Nitritox Monitor wykazuje obecność substancji toksycznych, na które wrażliwe są wykorzystywane w nim organizmy wskaźnikowe (szczep bakterii nitryfikacyjnych).

W porównaniu do innych analizatorów urządzenie nie mierzy zmiennej koncentracji tlenu powstałej w wyniku ciągłego przepływu mikroorganizmów i testowanej wody przez celę pomiarową, lecz określa zmianę koncentracji tlenu w celi pomiarowej w określonym czasie. Zawartość celi pomiarowej nie zmienia się zatem w czasie pomiaru.
Analizowana próbka jest podawana do celi pomiarowej przy pomocy pompki perystaltycznej. W drodze do celi badana ciecz jest dodatkowo napowietrzana. Po dostarczeniu odpowiedniej objętości próbki do celi pomiarowej, dodawana jest do niej określona ilość mikroorganizmów pomiarowych (dana objętość roztworu o znanej koncentracji.). Dalej przeprowadzany jest w niej pomiar zmiany zawartości tlenu w czasie. W zależności od spadku krzywej zawartości tlenu, określany jest stopień toksyczności badanej próbki w skali 0÷100% toksyczności.
Ewentualne oddychanie mikroorganizmów próbki badanej uwzględnione jest poprzez pomiar ich aktywności oddechowej przed dodaniem organizmów pomiarowych.

Użycie NitritoxMonitor redukuje koszty analiz laboratoryjnych i dzięki temu unika się dodatkowych wydatków spowodowanych nadmiernym zużycie amoniaku w procesie nitryfikacji.

Sposób pomiaru:

Pomiar toksyczności substancji poprzez określenie zapotrzebowania tlenu przez bakterie nitryfikujące

Układ przygotowania próbki

separator cząstek zawiesiny

Zakres pomiarowy

0 – 5 mg/l/min zużycia tlenu

Wartość wyjściowa

0÷100% toksyczności

Czas odpowiedzi

3 minuty

Wyświetlacz

duże okno ciekłokrystaliczne

Zasilanie

230 / 215 V ~ , 50 / 60 Hz, 50 VA

Wyjście analogowe

0/4÷20 mA, Automatyczny układ wykrywania błędów systemu, wyjście na drukarkę, port RS

Obudowa

IP 65, stal nierdzewna

Wymiary

600 x 720 x 420 mm (W x H x D)

Waga

60 kg

file_download