Przepływomierz ścieków do kanałów grawitacyjnych Signature Firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz Signature firmy Teledyne Isco służy do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych.

Przepływomierz Signature jest urządzeniem dedykowanym przede wszystkim do stacjonarnych instalacji pomiaru przepływu.
W minimalnym zestawie funkcjonalnym, składa się z przetwornika pomiarowego oraz sondy pomiaru prędkości i napełnienia AV (czujnik hydrostatyczny).
W zależności od wymagań oraz warunków pomiarowych, z przepływomierzem Signature można zintegrować dodatkowe sondy prędkości AV, ultradźwiekową oraz pęcherzykową sondę pomiaru napełnienia, a także sondy pomiaru parametrów fizyko-chemicznych np. pH, temperatury itd.
Dzięki zastosowaniu rozbudowanego interfejsu komunikacyjnego oraz możliwości raportowania wyników pomiaru, przepływomierz stanowi kompaktowy system monitoringu przepływu i jakości ścieków.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

 • oczyszczalnie ścieków, w tym dopływy, odpływy oraz kontrola ilościowa ścieków pomiędzy poszczególnymi procesami technologicznymi
 • kanały sanitarne oraz burzowe
 • instalacje rozliczeniowe ścieków
 • pomiary przepływu ścieków przemysłowych
 • pomiary przepływu wód powierzchniowych
 • zintegrowane systemy monitoringu ilościowo-jakościowego wody i ścieków

ZASADA POMIARU:

PRZEPŁYWOMIERZ SIGNATURE
ZINTEGROWANA SONDA POMIARU PRĘDKOŚCI I NAPEŁNIENIA AV
Przepływ obliczany jest w oparciu o bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego).
W kierunku przepływającego medium emitowana jest fala ultradźwiękowa o częstotliwości 500kHz. Odbija się ona od cząstek oraz pęcherzyków powietrza zawartych w wodzie lub ściekach. Zgodnie z efektem Doppler’a, częstotliwość powracającej fali jest wyższa lub niższa (w zależności od kierunku przepływu) od częstotliwości wyjściowej. Zmiany częstotliwości są proporcjonalne do zmian prędkości. Stanowią one podstawę obliczenia prędkości średniej.
Znając prędkość średnią oraz obwód zwilżony, urządzenie oblicza natężenie przepływu korzystając z zależności:

Q = A x V
A – pole przekroju pomiarowego
V – średnia prędkość przepływu
w przekroju pomiarowym

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA
Sonda montowana ponad strumieniem przepływu, w miejscu odpowiednim do pomiaru wysokości cieczy – pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia. Natężenie przepływu określane jest na podstawie charakterystyki przepływu dla zwężki / przelewu lub w oparciu o bezpośredni pomiar prędkości średniej przez przepływomierz Signature AV.

SONDA PĘCHERZYKOWA
Sonda montowana na dnie kanału, używa wewnętrznego kompresora – wyznaczenie napełnienia poprzez pomiar ciśnienia wstecznego wywieranego na pęcherzyki powietrza wydostające się z sondy. Natężenie przepływu określane jest na podstawie charakterystyki przepływu dla zwężki /przelewu lub w oparciu o bezpośredni pomiar prędkości średniej przez przepływomierz Signature AV.

DOSTĘPNE RAPORTY:

Raport Sumaryczny – raport może zawierać zestawienie wartości zmierzonych parametrów (np. wartości średnie, min/max)
Raport Diagnostyczny – umożliwia ocenę jakości uzyskanych danych oraz szybką identyfikację ew. zakłóceń w pomiarach.
Raport Programu – śledzi zmiany w konfiguracji przepływomierza Signature
Raport Zdarzeń – rejestruje  wszystkie zdarzenia w trakcie pracy przepływomierza tj. import danych, zmiany ustawień programu.
Raport Weryfikacyjny – wykrywa wszelkie próby zmiany danych

Wszystkie raporty oraz wyniki pomiarów można pobrać za pomocą nośnika pamięci flash USB.
Dodatkowo, port USB zapewnia bezpośrednią komunikację z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem Flowlink.

KONFIGURACJA:

ZALETY:

 • pomiar przepływu nie wymagający inwestycji w roboty budowlane , brak konieczności zabudowy zwężek oraz przelewów
 • możliwość organizacji zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GSM/GPRS
 • kompaktowa budowa, wbudowany wyświetlacz oraz bogaty interfejs komunikacyjny
 • możliwość zintegrowania sondy pH, temperatury i innych, rejestracja wyników w pamięci przepływomierza
 • bogate możliwości raportowania wyników
 • łatwa aktualizacja oprogramowania bez konieczności wymiany podzespołów
 • proste w obsłudze, bogate oprogramowanie Flowlink®5 umożliwiające wykonywanie zaawansowanej edycji danych, raportów oraz zestawień
 • możliwość rozbudowy przepływomierza o sondy prędkości i napełnienia, sondy napełnienia oraz parametrów fizyko-chemicznych
 • mechaniczny sumator przepływu oraz moduł podtrzymania napięcia (opcjonalnie)

 

Sondy pomiarowe napełnienia oraz prędkości

Sonda AV pomiaru prędkości i napełnienia Ultradźwiękowa sonda pomiaru napełnienia Pęcherzykowa sonda pomiaru napełnienia
Metoda pomiaru przepływu Bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego). Pomiar napełnienia w oparciu o emisję impulsu ultradźwiękowego i pomiar czasu powrotu echa odbitego od powierzchni strumienia. Pomiar napełnienia poprzez pomiar ciśnienia wstecznego wywieranego na pęcherzyki powietrza wydostające się z sondy pęcherzykowej.
Zakres pomiaru napełnienia 0,01 do 3,05 m 0,0 do 3.0 m 0,003 do 3,05 m
Dokładność pomiaru napełnienia maksymalne odchylenie ±0,1%  zakresu ±0.006m przy zmianach poziomu ≤ 0,3m @ 22°C
±0.009m przy zmianach poziomu ≥ 0,3m @ 22°C
±0.002m @ 22°C
Maksymalna dopuszczalna wysokość słupa cieczy 10,5m

Zakres pomiaru prędkości

-1,5 do +6,1m/s, dwukierunkowo
(minimalne napełnienie 2,5 cm)

Dokładność pomiaru prędkości

±0,03m/s / ±2%

Stabilność długookresowa lub współczynnik temperaturowy

±0,007 m/rok ±0.0002 x odległość (m) x odchylenie temperatury od 22 °C. ±0.0003 x napełnienie (m) x odchylenie temperatury od 22 °C.
Temperatura pracy 0 °do 70 °C -30° do 60°C -18° do 60°C
Materiał sonda: epoxy, CPVC, stal nierdzewna kabel: PVC PVDF PVC,  stal nierdzewna
Wymiary 1,9 x 3,3 x 15,2cm ∅9.1 cm  x wys. 10.2 cm Øwew. 1/8” lub 1/16”

Przepływomierz Signature

Wymiary

22,4x30,8x20,7cm (z systemem montażowym)

Materiał

polifenylen

Stopień szczelności

IP66

Zasilanie

100-240 VAC, 50/60Hz

Kompatybilne sondy

sonda ultradźwiękowa pomiaru napełnienia
sonda pęcherzykowa pomiaru napełnienia
sonda AV pomiaru prędkości i napełnienia

Wejścia

SDI12
MODBUS ASCII/RTU
pH/temperatura

Programowanie

z poziomu klawiatury, oprogramowania Flowlink – port USB, zdalnie lub poprzez Ethernet

Kalkulacja przepływu

w oparciu o: metodę AV - bezpośredni pomiar prędkości i napełnienia, przelewy, zwężki, równanie Maninga, indywidualnie zdefiniowane pary punktów poziom-przepływ i poziom-przekrój poprzeczny

Rejestracja danych

nie-ulotna pamięć typu flash, pojemność 512kB
interwał zapisu: 15, 30sek.,1,2,5,15,30 min., 1,2,4,12,24 godz.
szacunkowa pojemność: 180 dni rejestracji 5 parametrów  z interwałem 1minuta oraz dobowym raporcie wyników

Import danych

pamięć flash USB
laptop z oprogramowaniem Flowlink – poprzez port USB
zdalnie, Ethernet

Wyjścia

MODBUS ASCII/RTU
4-20mA – opcja
SMS alarm – opcja
Interfejs do podłączenia samplera - opcja

file_download