MultiRAE Plus model PGM-50 przenośny analizator 5 gazów w tym lotnych związków organicznych firmy RAE Systems

MultiRAE Plus Model PGM-50 – jedyny dostępny na rynku analizator oferujący jednoczesny pomiar: tlenu, wybuchowości gazów, lotnych związków organicznych i innych toksycznych związków. Elastyczność instrumentu pozwala na zespolenie do 5 czujników pomiarowych.

MultiRAE Plus Model PGM-50 – jedyny dostępny na rynku analizator oferujący jednoczesny pomiar: tlenu, wybuchowości gazów, lotnych związków organicznych i innych toksycznych związków. Elastyczność instrumentu pozwala na zespolenie do 5 czujników pomiarowych. Urządzenie łatwo dostosować do potrzeb użytkownika przez dobór odpowiednich czujników pomiarowych z szerokiego zakresu oraz ich ewentualną późniejszą rozbudowę.

METODA POMIAROWA:

Czujnik katalityczny do pomiaru DGW (dolna granica wybuchowości)

Elektrochemiczne sensory do O2 i toksycznych gazów

Foto-jonizacyjny detektor do pomiaru LZO (lotne związki organiczne)

ZASTOSOWANIA:

 • monitoring przewozu niebezpiecznych materiałów
 • wykrywanie broni masowej zagłady i aktów terroryzmu
 • monitoring stężenia toksycznych związków w zamkniętych przestrzeniach w:
 • oczyszczalniach ścieków
 • rowach, silosach
 • kanałach ściekowych, włazach, ziemnych zbiornikach
 • monitoring prac w:
 • stoczniach i nadbrzeżnych zbiornikach
 • rafineriach i zakładach petrochemiczne
 • przemyśle papierniczym
 • hutach stali
 • lotnictwie – zbiorniki skrzydłowe

ZALETY:

 • pięć kanałów pomiarowych:
 • dwa gazy do wyboru z listy CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3
 • O2
 • wybuchowość (DGW)
 • lotne związki organiczne (LZO)
 • litowo-jonowy akumulatorek obliczony na 14 godzinny cykl ciągłej pracy
 • programowalne alarmy ustawiane bezpośrednio lub programowo z komputera
 • pobór próby z 30 m poziomo i pionowo
 • duży cyfrowy wyświetlacz
 • alarm wizualny – błyskającą diodę LED
 • alarm dźwiękowy – różny dla różnych stężeń
 • błyskawiczna kalibracja zera przez przycisk na panelu czołowym
 • odporna na warunki atmosferyczne obudowa
 • zakres pomiarowy 0-2.000 ppm dla LZO przy 0,1 ppm rozdzielczości
 • zabezpieczenie przed zasysaniem cieczy przez pompkę
 • opcjonalnie zewnętrznym alarm wibracyjny do stref o dużym nasileniu hałasu

WYPOSAŻENIE:

MultiRAE Plus – Wyposażenie standardowe zawiera:

 • monitor i czujniki jak wyspecyfikowano
 • litowo-jonowy akumulatorek
 • kieszeń na baterie
 • osłona z twardej gumy z klipsem i paskiem
 • filtry węglowe
 • złączka kalibracyjna
 • płyta CR-ROM z pokazem obsługi w j. angielskim
 • instrukcja obsługi i konserwacji w j. polskim
 • ładowarka naścienna 230V
 • 3 filtry przeciwwodne
 • 3″ sonda poboru
 • opcjonalnie datalogging

MulitRAE Plus Zestaw

Zestaw zawiera wyżej wymieniony osprzęt oraz:

 • sztywną walizkę transportową wypełnioną pianką
 • 5 m teflonowy wężyk
 • zestaw do czyszczenia lampy

MultiRAE Plus Zestaw kalibracyjny:

 • 34 l mieszanina 4 gazów (50% DGW, 20,9% O2, 25 ppm H2S, 50 ppm CO)
 • regulator kalibracji z wężykiem
 • 34 l izobutylenu

AKCESORIA:

 • lampa 9,8 i 11,7 eV
 • ładowarka samochodowa i naścienna
 • zewnętrzny alarm wibracyjny
 • aluminiowa sonda poboru z 3 metrowym wężykiem teflonowym
 • kość pamięci umożliwiająca rejestrację do 20.000 znaków
 • oprogramowanie rejestrujące dane: ProRAE Suite pakiet dla WindowsTM 98, NT, 2000 i XP (angielska wersja językowa), kabel
 • filtr przeciwwodno-przeciwpyłowy
Wymiary obudowy 11,8 x 7,6 x 4,8 cm (gł. x szer. x wys.)
Waga 454 gramy z pakietem baterii
Detektor Czujnik katalityczny do pomiaru palności gazów
Elektrochemiczny sensor do O2 i toksycznych gazów
Foto-jonizacyjny detektor do pomiaru LZO ze standardowo lampą 10,6 eV
Czas pracy 14 godzinny cykl ciągłej pracy z litowo-jonowym akumulatorkiem
(urządzenie może pracować i jednocześnie się ładować)
Baterie akumulatorek litowo-jonowy, kieszeń na 4 baterie typu AA
Ładowanie akumulatorków do 10 godzin, funkcja wyłączenia po napełnieniu
Wyświetlacz 2 rzędowy, 16-cyfrowy LCD
autopodświetlenie przy słabszym oświetleniu i przekroczeniu limitów
Kalibracja Dwupunktowa za pomocą gazu zerowego i kalibracyjnego
Panel sterowania 3 szerokie przyciski wyboru
Odczyt Natychmiastowy pokazujący następujące dane:

O2 jako udział procentowy w badanej mieszaninie gazów

palność gazów jako procent dolnej granicy wybuchowości (DGW)

gazy toksyczne i LZO jako milionowy udział w całości

najniższe i najwyższe osiągnięte wartości

STEL i TWA dla toksycznych gazów i LZO

bieżące napięcie baterii i napięcie końca pracy

data, czas, przeszły czas pracy, temperatura

skala dla DGW i LZO (używając wskaźników korekcyjnych)

Bezpieczeństwo użytkowania EEx ia IICT4, ATEX
Alarm Brzęczyk 90 db i błyskająca czerwona dioda LED w momencie przekroczenia limitów:

wysokiego, 3 piknięcia i błyski przez sekundę

niskiego, 2 piknięcia i błyski przez sekundę

STEL i TWA, 1 piknięcie i błyskająca dioda przez sekundę

alarm diagnostyczny

wyświetlanie wiadomości o niskim napięci baterii i zgaśnięciu silniczka pompki

Tryb alarmu Zapadkowy lub automatyczny reset
Rejestracja danych 20.000 punktów (64 godziny, 5 kanałów przy 1 minutowych przerwach)
Cykl rejestracji Programowalny, 1-3.600 sekund
Komunikacja z komputerem Przenoszenie danych na komputer z numerem seryjnym, numer indentyfikacyjnym użytkownika, numerem miejsca pomiaru, datą kalibracji
Pompowanie próbki Wewnętrzny zintegrowany przepływ 150 ml/min.
Temperatura pracy -20°C do +45°C
Wilgotność 0% do 95% wilgotności względnej (nie skondensowanej)
Zamocowanie Klipsem do paska

Czujnik

Zakres

Rozdzielczość

Czas odpowiedzi (T90)

O2

0-30%

0,10%

15 sekund

PALNOŚĆ GAZÓW

0-100% DGW

1% DGW

15 sekund

LZO

0-200 ppm
200-2.000 ppm

0,1 ppm
1 ppm

10 sekund

CO

0-500 ppm

1 ppm

20 sekund

H2S

0-100 ppm

1 ppm

30 sekund

SO2

0-20 ppm

0,1 ppm

15 sekund

NO

0-250 ppm

1 ppm

20 sekund

NO2

0-20 ppm

0,1 ppm

25 sekund

CL

0-10 ppm

0,1 ppm

60 sekund

HCN

0-100 ppm

1 ppm

60 sekund

NH3

0-50 ppm

1 ppm

150 sekund

PH3

0-5 ppm

0,1 ppm

60 sekund

file_download