Oprogramowanie Flowlink® 5.1 firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie Flowlink® 5.1 służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

Oprogramowanie Flowlink 5.1 służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych

PRZYKŁADOWE RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMAT AVALANCHE:PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09 NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

SPROB.

BUT. GODZ. pH Temp. C°
S1,1 1 15:21 7.30 21.0
1,1 2 15:25 7.30 21.0
1,1 3 15:29 7.30 20.8

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1242128114 03:36 10-CZE-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: FACTORY114
PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09
NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

PROB.

BUT. GODZ. Fr-Temp C°
1,1 1 15:21 3.1
1,1 2 15:25 1.8
1,1 3 15:29 1.0

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1225790561 13:00 28-SYT-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
MODUL 750AV: 1229776071
SPRZET: A0 PROGRAM: 1.04
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: WLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM: ROZSZERZ 1
PROGRAM ROZP PRACE O 11:32 SR 28-SYT-09
OBJ PROBEK ZALEZNA OD PRZEPL

PROB. napel but. predkosc godz. przepl m obj m/s obj przeplywu
m3/h
obj przeplywu
m3
obj pobranej probki
ml
1,1 1 11:47 0.295 0.32 80.40 000018.073 180
1,1 2 12:02 0.295 0.28 71.12 000036.960 180
1,1 3 12:17 0.295 0.28 71.08 000055.934 190
1,1 4 12:32 0.295 0.30 75.72 000075.310 200

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO