Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Kolorymetryczne rurki wskaźnikowe firmy RAE Systems

Rurki wskaźnikowe – są stosowane łącznie z ręczną pompką tłokową model LP-1200. Szeroki wybór kolorymetrycznych rurek wskaźnikowych umożliwia bezpośredni błyskawiczny pomiar stężenia wielu gazów i oparów w wielu zakresach pomiarowych w miejscu pomiaru przy niewielkim koszcie analizy.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Rurki wskaźnikowe – są stosowane łącznie z ręczną pompką tłokową model LP-1200. Szeroki wybór kolorymetrycznych rurek wskaźnikowych umożliwia bezpośredni błyskawiczny pomiar stężenia wielu gazów i oparów w wielu zakresach pomiarowych w miejscu pomiaru przy niewielkim koszcie analizy.

Stężenie badanego gazu jest bardzo łatwe do odczytu poprzez wyraźną, czystą zmianę koloru.

Produkt posiada wysoką dokładność pomiarową i nie wymaga jakiejkolwiek kalibracji.

METODA POMIAROWA:

 • Kolorymetryczna (łącznie z pompką LP-1200)

ZASTOSOWANIA:

 • bieżąca detekcja stężenia gazów toksycznych w:
  • rafineriach
  • zakładach chemicznych
  • przemyśle papierniczym
  • przemyśle metalurgicznym
  • oczyszczalniach ścieków
  • hutach stali
  • elektrowniach
  • stoczniach
  • monitoring prac w zamkniętych przestrzeniach w:
  • rowach, silosach, kanałach ściekowych, włazach
  • brygady przeciwogniowe

ZALETY:

 • Zróżnicowane zakresy pomiarowe dla poszczególnych gazów
 • Długi okres żywotności
 • Przeprowadzony test jakości

WYPOSAŻENIE:

 • W każdej paczce znajduje się:
 • 10 sztuk wskaźnikowych rurek kolorymetrycznych

AKCESORIA:

 • Wężyk próbkujący 4,5 i 11 m + złączka
 • Zestaw rurek wytwarzających biały dym (gruszka, uchwyt do odłamywania końcówek, 6 rurek z chlorkiem cyny, etui ochronne, gumowe korki)
 • Podręcznik „Gas Detection Tubes and Sampling Pumps” w języku angielskim

ZAKRESY POMIAROWE RUREK WSKAŹNIKOWYCH:

* w paczce znajduje się 5 wskaźnikowych rurek i 5 osuszających przedrurek do wykonania łącznie 5 pomiarów

 

 

Specyfikacja:

Gaz

Zakres standardowy

Zakres rozszerzony

tlenek węgla CO

5-100 ppmv selektywnie

5-100 ppmv

20-500 ppmv

0,2-4%

2,5-200 ppmv

2,5-200 ppmv

10-1.000 ppmv

0,05-4%

dwutlenek węgla CO2

300-5.000 ppmv

0,05-1%

0,25-3%

1-20%

5-40%

150-10.000 ppmv

0,025-2%

0,12-6%

0,25-20%

1,25-40%

siarkowodór H2S

0,2-3 ppmv

0,2-3 ppmv z przedrurką*

1-7 ppmv

2,5-60 ppmv

10-120 ppmv

25-250 ppmv

50-800 ppmv

100-2.000 ppmv

0,1-2%

2-40%

0,1-6 ppmv

0,1-6 ppmv

0,5-7 ppmv

1,25-120 ppmv

5-240 ppmv

12,5-500 ppmv

25-1.600 ppmv

50-4.000 ppmv

0,05-4%

0,5-40%

chlor CL2

0,5-8 ppmv

5-100 ppmv

0,25-16 ppmv

2,5-200 ppmv

amoniak NH3

1-30 ppmv

5-100 ppmv

10-260 ppmv

25-500 ppmv

1-15%

0,5-60 ppmv

2,5-200 ppmv

5-520 ppmv

12-1.000 ppmv

0,5-30%

benzen C6H6

0,5-10 ppmv z przedrurką*

5-40 ppmv z przedrurką*

5-100 ppmv

0,25-30 ppmv

2,5-200 ppmv

25-200 ppmv

dwutlenek azotu NO2

0,5-30 ppmv

dwutlenek siarki SO2

2-30 ppmv

5-100 ppmv

100-1.800 ppmv

200-4.000 ppmv

0,2-5%

1-60 ppmv

2,5-200 ppmv

50-3.600 ppmv

50-4.000 ppmv

0,1-10%

aceton C3H6O

0,1-2%

0,05-4%

aminy RNH2

0,5-10 ppmv

0,25-20 ppmv

butan C4H10

25-1.400 ppmv

12,5-2.800 ppmv

dwutlenek chloru ClO2

0,25-15 ppmv

0,05-30 ppmv

etanol C2H6O

100-2.000 ppmv

50-2.000 ppmv

formaldehyd CH2O

0,1-5 ppmv

0,1-40 ppmv

benzyna CnHm

30-1.000 ppmv

15-2.000 ppmv

suma węglowodorów HC

50-1.000 ppmv

25-2.000 ppmv

merkaptany RSH

5-120 ppmv

2,5-240 ppmv

ozon O3

0,05-0,6 ppmv

0,15-1,8 ppmv

fenol C6H6O

1-25 ppmv

0,5-180 ppmv

toluene C7H8

10-300 ppmv

5-600 ppmv

trichloroetylen C2HCl3

5-100 ppmv

2,5-230 ppmv

chlorek winylu C2H3Cl

1-20 ppmv

0,5-40 ppmv

opary wodne H2O

0,03-0,16 mg/dm3

0,1-0,64 mg/dm3

0,05-1 mg/dm3

1-18 mg/dm3

0,015-032 mg/dm3

0,09-1,28 mg/dm3

0,025-2 mg/dm3

0,5-32 mg/dm3

ksylen C8H10

10-200 ppmv

5-400 ppmv

ropa i paliwo lotnicze

0,5-25 ppmv

chlorowodór HCl

1-20 ppmv

1-20 ppmv z przedrurką*

20-500 ppmv z przedrurką*

0,5-40 ppmv

0,5-40 ppmv

10-1.000 ppmv

fluorowodór HF

0,5-20 ppmv

0,25-40 ppmv

MEK C4H8O

0,02-0,6%

0,01-1,8%

bromek metylu CH3Br

1-18 ppmv

0,5-36 ppmv

tlenki azotu NOx

1-50 ppmv

0,5-100 ppmv

fosforowodór PH3

5-50 ppmv

25-500 ppmv

50-1.000 ppmv

2,5-100 ppmv

12,5-1.000 ppmv

25-2.000 ppmv

cyjanowodór HCN

2,5-60 ppmv

1,25-120 ppmv


Warning/wp-content/plugins/wp-views/application/controllers/cache/views/invalidator.php274
: array_intersect(): Expected parameter 1 to be an array, string given in on line