Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Vaisala AWS310 Automatyczna stacja meteorologiczna

Stacje Vaisala wychodzą naprzeciw ogólnym oraz specyficznym potrzebom występującym w różnorodnych zastosowaniach, takich jak synoptyka, lotnictwo oraz meteorologia rolnicza, hydrologia czy klimatologia. Możliwość korzystania z tego samego standardowego oprzyrządowania i oprogramowania w odpowiedzi na bardzo różnorodne wymagania obniża koszty szkoleń, części zapasowych oraz obsługi logistycznej. Po dokładnym rozważeniu wszystkich kosztów związanych z całym okresem użytkowania kompletnej sieci urządzeń systemy firmy Vaisala okazują się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH POMIARÓW PARAMETRÓW POGODY

Proste, całościowe rozwiązanie

Pod adresem firmy Vaisala można znaleźć wszystkie produkty związane z automatycznymi stacjami meteorologicznymi. Wybierając produkt AWS310 klient otrzymuje kompletne rozwiązanie zagadnień komunikacji i monitorowania danych, obejmujące czujniki, elektronikę, maszt oraz system zasilania – komplet składników niezbędnych dla rozpoczęcia wykonywania dokładnych i niezawodnych pomiarów parametrów pogody. Stacje Vaisala wychodzą naprzeciw ogólnym oraz specyficznym potrzebom występującym w różnorodnych zastosowaniach, takich jak synoptyka,
lotnictwo oraz meteorologia rolnicza, hydrologia czy klimatologia. Możliwość korzystania z tego samego standardowego oprzyrządowania i oprogramowania w odpowiedzi na bardzo różnorodne wymagania obniża koszty szkoleń, części zapasowych oraz obsługi logistycznej. Po dokładnym rozważeniu wszystkich kosztów związanych z całym okresem użytkowania kompletnej sieci urządzeń systemy firmy Vaisala okazują się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Niezawodne czujniki plus walidacja danych

Stacje meteorologiczne oraz przyrządy firmy Vaisala spełniają wszystkie wymagania wytycznych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Zaprojektowaną jakość stacji meteorologicznych
Vaisala potwierdzają nie tylko wyniki szczegółowych testów wykonanych w fazie opracowywania produktu, lecz również eksploatowane na całym świecie wykonane instalacje, których liczba przekracza 20 tysięcy. Dla zapewnienia niezmiennej jakości pomiarów oraz obliczeń stacja AWS 310 zawiera wbudowane funkcje kontroli danych, sprawdzające spełnienie warunków minimalnych i maksymalnych limitów klimatologicznych oraz warunków skokowych zmian pomiędzy kolejnymi pomiarami. Poza tym, rejestrator danych Vaisala QML gwarantuje niezawodność realizowanych pomiarów, drogą nieprzerwanego monitorowania statusu czujników i powiadamiania użytkownika w przypadku utraty ważności sygnału któregokolwiek z czujników. Poszczególne czujniki działają całkowicie niezależnie, dzięki czemu usterka pojedynczego czujnika nie zakłóca działania pozostałych urządzeń.

Pozyskiwanie danych i układy sieciowe – jeszcze łatwiej!

Oferowane dla stacji AWS310 oprogramowanie NM10 do zarządzania siecią obserwacyjną Vaisala stanowi potężny interfejs internetowy umożliwiający nieprzerwany (24/7) dostęp do funkcji monitorowania, obsługi i kontroli wszystkich wykorzystywanych stanowisk obserwacyjnych, niezależnie od ich lokalizacji. Nieprzerwane i niezawodne obserwacje poprawiają jakość świadczonych usług meteorologicznych oraz operacji w krytyczny sposób uzależnionych od stanu pogody, natomiast krótszy czas wizyt terenowych oraz prawidłowa obsługa konserwacyjna gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Kluczowe zalety:

  • Standardowe ustawienia; wszystkie parametry można dostosować do specyficznych warunków
  • Walidacja danych dzięki zgodności czujników z wymaganiami Światowej Organizacji Meteorologicznej
  • Zdalne zarządzanie konfiguracją
  • Łatwy zdalny monitoring statusu sieci poprzez opcjonalne oprogramowanie NM10
  • Niewielka częstotliwość kalibracji
  • Szybka dostawa skonfigurowanego systemu

 

 

Menedżer sieci obserwacyjnej Vaisala NM10 oferuje użytkownikowi funkcje monitorowania, dostępu oraz kontroli wszystkich stanowisk obserwacyjnych wyposażonych w stacje AWS310 w trybie 24/7, niezależnie od ich lokalizacji.

 

System stacji AWS310 może również automatycznie pobierać nowy plik konfiguracyjny z serwera sieciowego, dzięki czemu wykonywanie obsługi konserwacyjnej jest jeszcze prostsze.

Nawet bez oprogramowania NM10, korygowanie ustawień i rozwiązywanie problemów nie wymagają odwiedzania stanowiska – oprogramowanie Vaisala AWSClient umożliwia konfigurowanie,
diagnozowanie oraz pobieranie danych, i wchodzi w skład każdej dostawy AWS 310. Graficzny interfejs AWS310 Station View pozwala użytkownikowi przeglądać podstawowe informacje stacji, status oraz odczyty czujników, zadawać parametry specyficzne dla stanowiska i wykonywać wiele funkcji programu AWSClient poprzez graficzny interfejs użytkownika.

 

Szkolenia dla użytkowników stacji Vaisala

Dla zagwarantowania niezawodności pozyskiwanych danych niezbędny jest wykwalifikowany personel techniczny realizujący zadania bieżącej obsługi i konserwacji użytkowanej stacji meteorologicznej. Oferowane kursy szkoleniowe dają znakomite ogólne zrozumienie systemu AWS310, obejmują także zagadnienia instalacji, użytkowania oraz diagnozowania systemu i wykonywania niezbędnych napraw w warunkach terenowych.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Karta katalogowa