Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Seria Advance Optima to analizatory charakteryzujące się modułową konstrukcją. Oferują najszerszy zakres technologii analitycznych, od specjalistycznych fotometrów procesowych, do pomiarów laserowych in-line. Centralna i zdalna obsługa realizowana jest za pomocą sieci Ethernet. Seria analizatorów przeznaczona do pracy z gazami palnymi oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Analizatory gazów procesowych Advance Optima posiadają modułową konstrukcję, zapewniającą długoterminową niezawodność. Moduły analizatorów łączą się w dowolnych konfiguracjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a  w każdym momencie mogą być modernizowane lub rozszerzane o nowe funkcje. Seria gwarantuje łatwość podłączenia modułów do jednostki centralnej oraz prostotę obsługi skompletowanych zestawów.

Korzyści:

•Pojedyncza jednostka centralna i do 4 modułów analizatora
– ze wspólnym sterowaniem,
– ze wspólną technologią połączeń,
– we wspólnej obudowie systemowej.

•Wszystkie analizatory wykorzystują wysokowydajną technologię pomiarową
– Fotometry
– Analizatory laserowe in-situ
– Analizator zawartości tlenu z nową technologią pomiaru
– Analizatory zawartości tlenu
– Analizatory śladowych ilości tlenu
– Analizatory przewodności cieplnej
– Analizatory FID

•System modułowy: do czterech modułów analizatora, z możliwością pomiaru do 6 składników w jednym systemie

•Szeroki zakres automatycznej kalibracji z użyciem powietrza lub wewnętrznych kuwet kalibracyjnych, bez konieczności stosowania butli z gazami wzorcowymi

•Funkcja samokontroli wskazuje, kiedy wymagane są prace  konserwacyjne

•Dostępne modele zatwierdzone dla stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak ATEX, EAC i CSA

•Wersja dla stref zagrożonych wybuchem FID, AO2040-Fidas24 Ex, do pomiaru gazów palnych w strefach 1, 2, 21, 22.

•”Safety Concept” do pomiaru gazów palnych w strefie zagrożonej wybuchem Z2.

•Interfejsy Ethernet TCP/IP, OPC serwer, protokoły PROFIBUS i Modbus.

 

Analizatory do pomiaru lotnych związków organicznych (czyli sumy węglowodorów) pracują w oparciu o ciągłą detekcję płomieniowo-jonizacyjną (FID). Metoda wymaga dostarczenia z zewnątrz paliwa i powietrza potrzebnego do spalania węglowodorów. W zależności od składu badanego gazu stosowane są różne układy poboru próbki. Układ może funkcjonować zarówno w wersji stacjonarnej jak i przenośnej.

 

Akcesoria do analizatorów LZO

Schemat układu pomiarowego z analizatorem FID

Rurki probiercze wykonane z różnych materiałów w zależności od zastosowania, temperatury i składu gazu badanego. Długość i średnica na życzenie użytkownika. Akcesoria do analizatorów LZO
Kiedy istnieje możliwość wystąpienia kondensacji wilgoci już w punkcie poboru stosowane są rurki probiercze grzane do 180 °C. Tego typu rurki współpracują z sondami przenośnymi PSP 4000H. Akcesoria do analizatorów LZO
Do najbardziej wymagających zastosowań, do poboru próbek gazów silnie zapylonych wykorzystywana jest przenośna sonda PSP 4000H. Jej zaletami są lekka, kompaktowa budowa i funkcjonalność. Wbudowany grzany element filtracyjny zapobiega wystąpieniu kondensacji w gazie procesowym. W zależ?ności od składu i temperatury gazu mo?na zastosować ró?ne typy rurek probierczych. Akcesoria do analizatorów LZO
W przypadku poboru gazu zapylonego konieczne jest użycie grzanych filtrów. W zależności od rodzaju gazu wkłady filtracyjne charakteryzują się różną porowatością (np. 2 czy 5 mm) oraz wykonane mogą być z różnych materiałów. Akcesoria do analizatorów LZO
Węże grzane z wbudowanymi filtrami pyłowymi zapobiega kondensacji węglowodorów podczas transportu próbek gazu do analizatora. Zbudowany jest z wewnętrznego przewodu z PTFE i płaszcza grzejnego zintegrowanego z końcówkami. Do węża może być bezpośrednio podłączona rurka probiercza. Na zdjęciu obok pokazany jest wąż grzany firmy JCT ze zintegrowanym filtrem pyłowym. Akcesoria do analizatorów LZO
Do funkcjonowania analizatorów sumy węglowodorów typu FID konieczne jest ciągłe zasilanie analizatora w wodór lub mieszankę wodoru z helem.
Do dwupunktowej kalibracji niezbędne są następujące gazy:

 • azot lub powietrze syntetyczne – do kalibracji punktu zerowego
 • propan (80 ppm w powietrzu syntetycznym) – do kalibracji zakresu
Akcesoria do analizatorów LZO
Butle posiadają zamontowane reduktory ciśnienia pozwalają na uzyskanie właściwego ciśnienia gazów wymaganego przez analizator. Akcesoria do analizatorów LZO

 

 

Zwiększ zyski dzięki procesowi pomiaru ciśnienia pary Reida i automatycznemu nasycaniu próbki powietrzem!

Seria ABB RVP4500 precyzyjnie mierzy ciśnienie pary Reida, w całym zakresie benzyn i ich surowców. Seria RVP4500 oferuje prostą, niezawodną, kompaktową i jednomodułową konstrukcję, która wymaga jedynie minimalnej współpracy z operatorem, minimalnej konserwacji oraz nie wymaga kalibracji. Każda analiza jest zatwierdzana przez autodiagnostykę.

 

Charakterystyka ogólna

•Mikroprocesor oparty na pojedynczym komputerze pokładowym;
•Konstrukcja jednokomorowa;
•Przybliżony czas cyklu 7,5 minuty;
•Zakres pomiarowy – 0 – 20 psi;
•Mała objętość próbki – 2,5 ml;
•Odporność na eksplozję;
•Powtarzalność, odtwarzalność i dokładność;
•Wymagają minimalnego udziału operatora;
•Urządzenie sprawdza poprawność działania poprzez autodiagnostykę;
•Mała, kompaktowa konstrukcja.

 

Informacje dodatkowe

·RVP4500 0-20 psi – Benzyna

·RVP4501 0-90 psi – Benzyna

·RVP4503 0-30 psi – Benzyna

·RVP4510 0-25 psi – olej łupkowy

·RVP4540 0-225 psi – LPG, NGL

·RVP4550 0-20 psi – benzyna z nasyconym powietrzem

EasyLine EL3000 – seria podstawowych analizatorów firmy ABB do ciągłej analizy stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.

EasyLine jest zarówno wydajną, jak i przystępną cenowo serią przyrządów, do kontroli stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.

Cechy analizatorów EasyLine:

•Detektor płomieniowo-jonizacyjny
•Sprawdzone rozwiązania techniczne
•Intuicyjna obsługa za pomocą pięciu przycisków
•Fotometr UV
•Fotometr IR
•Paramagnetyczny analizator tlenu
•Elektrochemiczny czujnik tlenu
•Analizator przewodności cieplnej
•Analizator cyrkonowy śladowych ilości tlenu
•Rozbudowane funkcje autodiagnostyki
•Opcja wewnętrznego raportowania QAL3 zgodnie z normą EN 14181
•Wbudowany serwer www dla łatwego odczytu wyników przez przeglądarkę internetową
•Pierwsze analizatory spełniający nowe europejskie wytyczne EN 15267
•Obudowa typu rack 19″
•Kompaktowa obudowa IP65 do montażu na ścianie z opcją przedmuchu

Dostępnych jest kilka typów analizatorów:
Systemy EasyLine umożliwiają kombinację różnych analizatorów w jednej obudowie, co zapewnia maksymalną wydajność i optymalność ekonomiczną.

•Fotometr IR i elektrochemiczny czujnik tlenu
•Fotometr IR i paramagnetyczny analizator tlenu
•Fotometr IR i analizator przewodności cieplnej
•Fotometr UV i paramagnetyczny analizator tlenu
•Fotometr UV i elektrochemiczny czujnik tlenu

Chromatografy do oznaczania ilości związków siarki (siarkowodoru, merkaptanów, nawaniaczy) w gazie ziemnym, a także gazie LPG. Urzadzenia od 30 lat służą na świecie do monitorowania substancji nawaniających (TBM, THT, MES) w gazie przy kontroli poziomu dodatkoów zapachowych do gazu. Analizator stanowi referencyjną metodę pomiaru związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych ASTM D7493-08.

 

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C wykorzystuje opatentowaną konstrukcję wymiennika ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream). Zastosowany układ pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu oraz gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację zt dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech diod świecących, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się przy wystąpieniu temperatury różniącej się o +/- 3 °C od ustalonej wartości.

Chłodnica gazowa ECP 20-2 posiada dwa wymienniki ciepła EC typu Jet-Stream, dające najlepszy efekt w układzie, w którym jeden pracuje jako chłodnica wstępna, a drugi jako główna lub końcowa, z maksymalną przepustowością 500 Nl/godz.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że opisywane urządzenie idealnie nadaje się do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

Opisywana chłodnica jest urządzeniem wyposażonym w układ samokontroli, nie wymagającym obsługi.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECP-20-2 firmy M&C jest stosowana w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy eliminowane są błędy wynikające z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędy objętościowe.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP 20-2

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP20-2
 • Trójdrogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Pompy perystaltyczne SR25.1
 • Pompa membranowa MP47
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5/W, opcjonalnie, zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10, 50-500 Nl/godz.
 • Analizator, np. PMA1000

ZALETY

 • Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną kontrolą
 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu strumieniowego dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Natężenie przepływu gazu: 1 strumień x 500 Nl/godz.
 • Regulowany punkt rosy, fabrycznie +5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy jako standard
 • Niewielkie wymiary
 • Mały ciężar
 • Optimum niezawodności

* Wartości maksymalne podawane w danych technicznych powinny uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
** Inne wersje na zapytanie.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.

 

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C Products wykorzystała opatentowaną konstrukcję strumieniowego wymiennika ciepła (Jet-Stream). Zastosowana konstrukcja pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu i gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację ze stosowania dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, zwykłej pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech fotodiod wskaźnikowych, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się po osiągnięciu temperatury różniącej się o ± 3 °C od ustalonej wartości.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie nadaje się idealnie do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice gazowe ECP są stosowane w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy osiąga się eliminację błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędów objętościowych.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP:

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP1000
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40,25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu Jet-Stream dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Temperatura otoczenia do + 50 °C
 • Punkt rosy na wylocie gazu:+ 5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy
 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Optimum niezawodności
 • Samoistna regulacja

* ** Opcja
** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
1) Inne na zapytanie.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Maks. 2 bar bezw. z pompą perystaltyczną SR25.2.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.

 

 

Opatentowana chłodnica gazowa EC-30 firmy M&C stanowi dwustopniową kombinację chłodnicy kompresorowej oraz Peltiera ze statusem alarmowym oraz automatycznym odmrażaniem podwójnego agregatu głębokiego chłodzenia celem uzyskania stuprocentowej dostępności gazu do analizy. Chłodnica wstępna „3” chłodnicy gazowej EC- jest wyposażona w strumieniowy wymiennik ciepła EC-G typu Jet Stream, chłodzony kompresorowo ze sterowaniem elektronicznym do stałej temperatury + 2 °C. Takie rozwiązanie pozwala w niezawodny sposób osiągnąć optymalne chłodzenie pobieranego gazu oraz wstępne wydzielenie większej części kondensatu. W normalnych warunkach nie zachodzi potrzeba stosowania wstępnego odwadniania poprzez inne urządzenie. Zespoły głębokiego mrożenia „1” i „2” są chłodzone przez dwa zmodyfikowane wymienniki ciepła EC-30 typu Jet Stream zainstalowane pomiędzy dwie jednostki automatycznego chłodzenia dla osiągnięcia temperatury minimalnej -30 °C. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła typu Jet Stream – patent firmy M&C – gwarantuje optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnej wartości i jednocześnie zapewnia odseparowanie kondensatu. Wyloty gazowe wymienników ciepła są połączone z 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym. Elektroniczny układ sterowania EC-30 dokonuje przełączeń umożliwiających dalszą pracę i jednoczesne odmrażanie wymienników ciepła EC-30. Dla zagwarantowania niezbędnej minimalnej skuteczności działania chłodnicy gazowej EC-30, urządzenie jest wyposażone w moduł pomocniczy EC-F z dwoma wentylatorami wymuszającymi niezbędną wentylację powietrza oraz chłodzenie kompresora. Alternatywnie, chłodnica może zostać dostarczona z modułem EC-FD zawierającym dodatkowo trzy pompy perystaltyczne SR-25.1 dla automatycznego odprowadzania kondensatu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Ogrzewany wąż gazowy 4M4/6
 • Chłodnica ultragłębokiego chłodzenia EC-30
 • Uniwersalne urządzenie EC-FD z 3 pompami perystaltycznymi SR25.1
 • 3-drogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Pompa membranowa MP47
 • Przepływomierz FM10, 25-250 Nl/godz.
 • Filtr aerozoli CLF-5W (opcja)
 • Analizator, np. PMA100

ZALETY

 • Chłodnica gazowa ultragłębokiego chłodzenia, seria EC® Wersja EC-30 punkt rosy -30 °C, natężenie przepływu gazu 250 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream)
 • Punkt rosy -30 °C
 • Natężenie przepływu gazu:250 Nl/godz.
 • Urządzenie ciągłego działania
 • Prosta obsługa i konserwacja
 • Urządzenie z automonitoringiem i statusem alarmowym
 • Maksimum niezawodności
 • Montaż ścienny lub regałowy w standardzie 19”

* Wartości maksymalne w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.

 

 

Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną regulacją. Szczegółowe, przemyślane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie optymalnych warunków chłodzenia pobranego gazu oraz uzyskanie bezpośredniego oddzielenia kondensatu dla uniknięcia zanieczyszczania gazu.

Nowy, kompresorowy, sterowany układ chłodzenia, współpracujący z wymiennikiem ciepła typu strumieniowego specjalnej konstrukcji – patent firmy M&C – gwarantują optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnie utrzymywanej wartości. W zwykłych warunkach instalacyjnych, stosowanie dodatkowego wstępnego urządzenia odwadniającego nie jest konieczne.

Kondensat powinien być usuwany za pomocą zintegrowanych, niewielkich rozmiarów pomp perystaltycznych SR25.2, lub opcjonalnie z zastosowaniem pułapek kondensatu AD… ew. naczyń zbiorczych TG../TK…

Prostota zastosowanej konstrukcji pozwala na korzystanie z wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od danego zastosowania. Wymienniki ciepła są zamawiane jako opcje.

Cyfrowy wskaźnik na przednim panelu urządzenia wyświetla temperaturę chłodzenia. Praca chłodnicy może być kontrolowana zewnętrznie poprzez styk alarmowy, standardowo skonfigurowany jako < + 2 °C oraz > + 8 °C.

Chłodnica gazowa ECM-1 (jednokanałowa) może być wyposażona w jeden strumieniowy wymiennik ciepła o maksymalnej przepustowości 250 Nl/godz.

Chłodnica gazowa ECM-2 (dwukanałowa) może być wyposażona w dwa strumieniowe wymienniki ciepła o maksymalnej przepustowości 150 Nl/godz. każdy.

Kompaktowa, lekka konstrukcja urządzenia oznacza prostotę instalacji oraz małe zapotrzebowanie przestrzeni.

Chłodnice gazowe ECM to urządzenia z samoistną regulacją, eksploatowane w sposób bezobsługowy.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECM firmy M&C znajduje zastosowanie w analizie gazowej przy obniżaniu punktu rosy gazów o znacznym stopniu zawilgocenia, celem nie dopuszczenia do występowania kondensacji w analizatorach. Niezwykle stabilny, obniżony punkt rosy pozwala uniknąć błędów objętościowych oraz błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECM-1G
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40, 25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Natężenie przepływu gazu 1x 250 lub 2x 150 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream), trzy różne materiały jako standard
 • Punkt rosy na wylocie gazu + 5 °C ± 1 °C
 • Stabilność punktu rosy < ± 0,1 °C
 • Cyfrowy odczyt temperatury
 • Konfigurowalny styk statusu alarmowego
 • Obudowa do montażu ściennego
 • Optimum niezawodności
 • Całkowita eliminacja CFC

Opcje dla wersji podstawowej chłodnicy

ECM-1.. ECM-2..

Typ wymiennika ciepła

ECM-1G ECM-1PV ECM-1SS ECM-2G ECM-2PV ECM-2SS

Nr części

93K0140 93K0170 93K0160 97K0100 97K0110 97K0115

Materiał wymiennika ciepła

szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti

Maks. natężenie przepływu gazu przez 1 wymiennik

250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.***

Ciśnienie gazu, maks. – bar (bezw.) 3)

2 / 3 2) 3 10* 2 / 3 2) 3 10*

Połączenie pobieranego gazu

GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* gwint wew. G1/4”i G1/4”i * lub 1/4”NPT ** GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* rurka średnica 6 mm* rurka średnica 6 mm

Połączenie kondensatu

GL/25 dla rurek średnica 12 mm *, średnica 8 lub średnica 10 mm ** gwint wew. G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT ** GL25 do rurek średnica 12 mm*, średnica 8 lub 10 mm ** G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT **

P przy maks. natężeniu przepływu

1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar

Przestrzeń martwa, ok.

100 ml 100 ml 100 ml 40 ml 25 ml 30 ml

Pompa perystaltyczna SR25.2

1 szt. scalona z chłodnicą, w pełni zainstalowana, nr części: 01P9125. Ciężar chłodnicy wzrasta o 0,6 kg na pompę.

* Standard, inne wersje po otrzymaniu zapytania.

** Opcja.
*** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Z pompą SR25.2 maks. 2 bar bezw.

Przykład zamówienia:
1 chłodnica ECM-2 wraz z 2 wymiennikami ciepła ze szkła ECM-2G oraz 2 pompami perystaltycznymi SR25.2, zasilanie 115V 60Hz:
Nr części 1x 02K7510Xa; 2x 97K0100; 2x 01P9125.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe dla połączeń przewodów o różnych średnicach przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.