XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej - stoisko OMC Envag

XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

25 października 2023 | Wydarzenia

XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej odbył się w dn. 17-18 października 2023 r. w Gdyni.

Podczas tego spotkania firma OMC Envag demonstrowała działanie urządzeń: przepływomierza Teledyne Isco LaserFlow i w pełni zautomatyzowanego systemu pomiaru i konserwacji czujników cCare. Rozwiązania te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników kongresu.

Nasi eksperci opowiadali zainteresowanym także o kompletnych systemach i pompach dozujących, analizatorach cieczy, biogazu, urządzeniach do monitoringu odorów, nowoczesnych systemach do pomiaru stężenia cieczy metodą ultradźwiękową oraz wielu innych rozwiązaniach z naszej oferty.

W trakcie konferencji firma OMC Envag wystąpiła z prezentacją „Kompleksowe podejście do monitorowania strumieni wód w przemyśle. Praktyczne rozwiązania, które pozwalają łączyć inwestycje z ochroną środowiska”.

W spotkaniu wzięło udział 250 specjalistów z zakładów chemicznych, energetycznych, farmaceutycznych i spożywczych, przedstawicieli świata nauki, instytucji oraz firm dostarczających nowoczesne rozwiązania dla sektora wodno-ściekowego. Organizatorem wydarzenia była firma BMP.

 

Zdj. Firma BMP i zasoby własne

 

 

Zobacz również