Aktualności

Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów

Zgodnie z dyrektywą UE 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w dniu 03.12.2019 r. opublikowano decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów obejmującą spalanie i współspalanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych …

Baza wiedzy

Jak wygląda proces programowania sterowników PLC?

Programowalne sterowniki logiczne (sterowniki PLC, od ang. Programmable Logic Controller) stanowią kluczowe elementy praktycznie każdego współczesnego systemu automatyki przemysłowej. Ich zasadniczym zadaniem jest sterowanie pracą maszyn i urządzeń dzi …

Baza wiedzy

Systemy i metody pomiaru barwy ciał stałych i substancji płynnych — jak wygląda proces?

Barwa jest jedną z istotnych cech wielu produktów (np. w branży spożywczej czy przemyśle), dlatego możliwość precyzyjnego, jednoznacznego zdefiniowania barwy danego wyrobu przy użyciu znormalizowanych standardów ma fundamentalne znaczenie w przypadku o …

Baza wiedzy

Metody poboru próbek ścieków do badań — sprawdź jak spełnić wymogi Normy 5667-10:2021

Prawidłowość pobrania próbki ścieków przekłada się na jej reprezentatywność, a tym samym ma kluczowy wpływ na uzyskane wyniki badań danej próbki i ewentualne dalsze decyzje, jakie mogą być podejmowane w oparciu o te wyniki. Z tego względu konieczne jes …

Baza wiedzy

Pomiary jakości wodoru o klasie czystości dla ogniw paliwowych | Artykuł dla Nowa Energia

Pierwsza stacja tankowania wodoru Orlen już działa w Krakowie, czystość wodoru ma ogromne znaczenie dla ogniw paliwowych – i dla nas również. Z podglądania najskrytszych tajemnic atmosfery firma Ap2E, grupa Durag, stworzyła technologię au courant dla p …

Baza wiedzy