Aktualności

Czy termiczne przekształcanie odpadów to paliwo odnawialne?

Termiczne przekształcanie odpadów, czyli prościej mówiąc spalanie ich, nie jest nowym sposobem likwidacji nadmiaru śmieci, lecz dzięki nowym rozwiązaniom jest wydajne i nie zatruwa w znacznym stopniu środowiska. Pierwsze profesjonalne spalarnie odpadów …

Baza wiedzy

Nowa era ochrony środowiska – kontrola emisji do powietrza, wody i gleby

Przemysł stanowi podstawę gospodarki i jest źródłem towarów oraz produktów, bez których trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie współczesnego państwa i społeczeństwa. Nie jest to jednak sektor obojętny dla naturalnego środowiska – powstające w …

Baza wiedzy

Modernizacja kotłów przemysłowych – oszczędność na kosztach paliwa i emisji

Kotły przemysłowe są powszechnie wykorzystywane w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym – zazwyczaj w ciągach technologicznych zakładów przemysłowych do wytwarzania energii niezbędnej do napędzania maszyn i urządzeń, a także do wytwarzania gorącej w …

Baza wiedzy

Ile w emisjach dwutlenku węgla ze spalania odpadów jest kopalne a ile biogenne i odnawialne?

Spalanie odpadów jako metoda wytwarzania energii poprzez neutralizację wysokokalorycznych odpadów od wielu lat budzi w polskim społeczeństwie emocje i dyskusje związane z rzekomą szkodliwością tego rozwiązania dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturaln …

Baza wiedzy

Realizacja konkluzji BAT w przemyśle – krok ku zmniejszeniu emisji substancji niebezpiecznych

Każdego roku istniejące obiekty przemysłowe generują ogromne ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń i substancji niebezpiecznych, które negatywnie wpływają na środowisko naturalne. W efekcie stopniowego wdrażania w naszym kraju coraz skuteczniejszych te …

Baza wiedzy

Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów

Zgodnie z dyrektywą UE 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w dniu 03.12.2019 r. opublikowano decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów obejmującą spalanie i współspalanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych …

Baza wiedzy