XVI Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych” za nami!

1 marca 2024 | Wydarzenia

XVI Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych” odbyła się w dn. 20-22 lutego 2024 r. w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Nasza firma aktywnie uczestniczyła w tym spotkaniu – zaprezentowaliśmy ofertę na stoisku oraz wygłosiliśmy wykład „GT90 Dioxin+ – rozwiązanie do ciągłego pobierania próbek dioksyn zgodnie z EN 1948-1″.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:
– bieżący stan realizacji projektów TPOK,
– realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, formuła PPP – kolejne realizacje i doświadczenia,
– certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
– instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
– technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
– odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni – wykwalifikowana kadra.

Dziękujemy organizatorom Wydawnictwu „Nowa Energia” za inicjatywę oraz stworzenie przestrzeni biznesowej dla rozwoju rynków związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych.

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy spotkali się z nami podczas tego wydarzenia, za liczne rozmowy i pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa zapytania. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również