Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Analizator pracujący w czasie rzeczywistym, umożliwiający pomiary fizykochemiczne w szerokich zakresach pomiarowych (od ppb do %)

 

 

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. Seria ta dzieli się na dwa modele: AccuColor i AccuSense.  AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne, m.in. miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrody jonoselektywne (ISE).

Dokładność i powtarzalność wyników wynosi ±2% zakresu. Metody pomiarowe są dobierane na podstawie matrycy próbki w celu minimalizacji wpływu substancji przeszkadzających; urządzenie może być skonfigurowane pod kątem możliwości analizy wg referencyjnej normy pomiarowej.

AccuSeries daje możliwość sterowania procesem bezpośrednio z urządzenia – dzięki protokołom komunikacyjnym analizator na podstawie wskazań może sterować procesem.

 

Ze względu na specyficzne wymagania aplikacyjne analizator dzieli się na następujące modele:

 

MODEL OPIS Analit/parametr
AccuColor

 

AccuColor wykorzystuje metodę miareczkowania kolorymetrycznego i przeprowadza analizę kolorymetryczną. Barwa powstała w wyniku reakcji z substancjami chemicznymi jest wprost proporcjonalna do stężenia mierzonego parametru. Zastosowanie dwóch długości fali oraz funkcji auto-blank pozwala na kompensację wpływ koloru oraz mętności tła próbki. Czujnik ma doskonałą odporność chemiczną i jest czyszczony między analizami, aby zapobiec obrastaniu optyki. Długość ścieżki optycznej jest dostosowana tak, aby umożliwić wykrywanie niskiego i wysokiego stężenia używając kalibracji wielopunktowej. Twardość w solankach
ManganŻelazoFenoleAluminium

Chlor

Chrom

Miedź

Fosforany

 

AccuSense AccuSense wykorzystuje metody miareczkowania potencjometrycznego oraz bezpośrednie pomiary ISE.

Miareczkowanie potencjometryczne polega na oznaczeniu zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Miareczkowanie potencjometryczne może zostać wykorzystane do analizy cieczy mętnych, fluoryzujących, opalizujących i zabarwionych.

Potencjometria bezpośrednia polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

Bor

Chlorki

Zasadowość

Kwasy

Węglany

Cyjanki

Twardość

Srebro

Surfaktanty

Fluorki

Azotany

Amoniak

 

Przykładowe mierzone parametry Kwas octowy; Kwas borowy; Kwas cytrynowy; Kwas cyjanurowy; Kwas chlorowodorowy; Kwas fluorowodorowy;  Kwas mlekowy; Kwasy organiczne; Kwas azotowy; Kwas fosforowy; Kwas siarkowy; Kwasowość; Zasadowość; Glin; Aminy; Amoniak; Bar; Bor; Bromek; Brom; Kadm; Wapń; Dwutlenek węgla; Węglan; Chloran; Chlorek; Chlor; Chrom; Kobalt; Barwa; Miedź; Cyjanek; Wolne kwasy tłuszczowe; Fluorek; Fluoroboran; FOS-TAC; Twardość; Hydrazyna; Nadtlenek wodoru; Siarkowodór; Podchloryn; Jodek; Jod; Żelazo; Magnez; Merkaptany; Molibdenian; Nikiel; Azotan; Azotyn; Nadchloran; Nadsiarczan; Fenol; Fosforan; Fosfor; Potas; Krzemionka; Srebro; Sód; Chlorek sodu; Siarczan; Siarczyn; Dwutlenek siarki; Surfaktanty; T.M.A.H .; Tert-Butyl-Katechol; Tioceanante; Tiosiarczan; Tiomocznik; Mocznik; Cynk

Seria sond do monitorowania parametrów fizykochemicznych wody takich jak:

 • mętność
 • pH/ORP
 • chlor wolny
 • tlen rozpuszczony (metoda optyczna, luminescencyjna)
 • ozon resztkowy
 • przewodność (czujnik toroidalny lub elektroda)

Urządzenia AdvantEDGE Series™ dostarczane są gotowe do użycia dzięki fabrycznej kalibracji sond pomiarowych. Diagnostyka sond, sprawdzanie kalibracji czy walidacja pomiarów może odbywać się lokalnie, poprzez sterownik lub poprzez nadrzędny system komputerowy (np. SCADA). System AdvantEDGE Series™ wspiera najbardziej popularne interfejsy komunikacyjne takie jak: Modbus RTU, RS-232, RS-485 ASCII, Profibus, CANOpen, DeviceNet, Ethernet IP, oraz USB.

 

 

Sonda mętności i zawiesiny AS3/AT3 idealnie uzupełnia aplikacje, w których pomiary optyczne zawodzą.

Metoda pomiarowa jest praktycznie bezobsługowa i opiera się o korelację odbitej fali dźwiękowej do ilości i wielkości cząstek w próbce. Sonda akustyczna montowana jest bezpośrednio w medium. Główne aplikacje to monitorowanie cieczy wrażliwych na światło oraz pomiary, w których rozwiązania optyczne nie sprawdziły się.

 

 

Analizator CLX firmy HF Scientific przeznaczony jest do szerokiego zakresu zastosowań, przede wszystkim pomiarów chloru wolnego lub całkowitego w wodzie oraz monitoringu zawartości chloru resztkowego w ściekach i cieczach technologicznych. Wykorzystywana w analizatorze metoda kolorymetryczna DPD zapewnia wiarygodne wyniki oraz krótki czas odpowiedzi i jest ona najbardziej ekonomiczną metodą dostępną obecnie na rynku.

ZASTOSOWANIA:

 • Monitoring stężenia chloru w sieci wodociągowej i na stacjach uzdatniania wody
 • Monitoring stężenia chloru w oczyszczalniach ścieków
 • Kontrola chloru resztkowego w procesach technologicznych

ZALETY:

 • Sprawdzona metoda pomiarowa kolorymetryczna DPD
 • Pomiar wolnego lub całkowitego chloru
 • Programowalny cykl pomiarowy (90 sekund do 10 minut)
 • 2 programowalne wyjścia alarmowe
 • Wyjmowana kuweta pomiarowa, umożliwia łatwe czyszczenie oraz konserwację
 • Możliwość obserwowania reakcji zachodzących w kuwecie pomiarowej
 • Obudowa wodo – i pyłoszczelna (IP66), łatwa w instalacji
 • Mała pojemność kuwety pomiarowej obniża koszty reagentów oraz zużycie wody

 

 

 

Określenie stężenia rozpuszczonego kwasu krzemowego (ortokrzemianów) w obiegu wodno-parowym ma duże znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa instalacji w elektrowniach. Fotometryczny pomiar stężenia rozpuszczonego kwasu jest zgodny z wytycznymi VGB.

 

 

Analizator OVA 5000 (woltamperometr) do ciągłego monitorowania metali ciężkich w wodzie i ściekach oznacza jednocześnie takie metale jak As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Tl, Zn, oraz inne. OV5000 osiąga poziom oznaczalności ppb w różnych próbkach od ścieków, cieczy technologicznych (galwanizernie, galwanotechnika) po wodę pitną.

 

 

Analizator prądu strumieniowego MicroTSCM Streaming Current Monitor to połączenie najnowszych technologii do precyzyjnej kontroli dozowania koagulantu. Optymalizacja procesu koagulacji przy pomocy analizatora MicroTSCM pozwala kontrolować zużycie dodatków chemicznych oraz zapewniać odpowiednią jakość produkowanej wody. Dzięki wskazaniom analizatora operator stacji uzdatniania może szybko powrócić do optymalnych warunków prowadzenia procesu po przestoju.

 

 

Analizator transmitancji UV AccUView firmy HF Scientific do kontroli poziomu substancji organicznych w wodzie pitnej, a w szczególności monitorowania wyjścia stacji uzdatniania czy dezynfekcji wody. Zaletą urządzenia jest szybka kalibracja oraz ultradźwiękowy system czyszczenia kuwety pomiarowej co minimalizuje nakłady czasowe na obsługę aparatu.

 

 

Ciągła kontrola parametrów sumarycznych takich jak azot i fosfor ogólny daje szybki i precyzyjny obraz o istotnych parametrach ścieku zarówno przemysłowego jak i komunalnego.