OMC Envag na VIII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”

23 czerwca 2023 | Wydarzenia

Firma OMC Envag wzięła udział w VIII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca 2023 r. w Białymstoku.
Organizatorem spotkania było Wydawnictwo „Nowa Energia”, a partnerem tegorocznej edycji było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.

Seminarium było doskonałą platformą wymiany doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w instalacjach termicznych przekształceń odpadów komunalnych. Uczestnicy spotkania omówili m.in. następujące tematy:

  • planowane remonty,
  • zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych,
  • funkcjonowanie IOS,
  • pomiary emisji,
  • BHP i P.POŻ,
  • innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych,
  • funkcjonowanie służb utrzymania ruchu w instalacjach TPOK.

Firma OMC Envag wpisuje się tematy związanie z eksploatacją zakładów TPOK, oferując:

W seminarium udział wzięli użytkownicy oraz przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy, oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych – przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Uczestnicy spotkania drugiego dnia mieli okazję wziąć udział w wycieczce technicznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, co niewątpliwie było wartością dodaną tegorocznej edycji.

Podziękowania dla organizatorów wydarzenia za stworzenie platformy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie eksploatacji zakładów TPOK.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy spotkali się z nami podczas tego seminarium! Zapraszamy do kontynuacji rozmów z przedstawicielami firmy OMC Envag!

Zdjęcia: Wydawnictwo „Nowa Energia”.

 

Zobacz również