Konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów

26 września 2023 | Baza wiedzy

Zgodnie z dyrektywą UE 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w dniu 03.12.2019 r. opublikowano decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje BAT w odniesieniu do spalania odpadów obejmującą spalanie i współspalanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych, szpitalnych i osadów ściekowych.

Podstawowe regulacje zawarte w konkluzjach BAT dotyczą trzech głównych obszarów:

  • emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • zrzutu ścieków
  • zarządzania środowiskowego z naciskiem na projektowanie oraz monitorowanie całego procesu

W dokumencie BAT określono nowe obowiązki z zakresu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na niezbędne modernizacje i dostosowanie się do wprowadzonych konkluzji BAT – prowadzący instalacje mają czas do 3 grudnia 2023 r.

Natomiast budowane obecnie instalacje od początku muszą spełniać wszystkie opublikowane w konkluzjach normy, co oznacza, że zmianom podlegają zarówno istniejące oraz realizowane projekty inwestycyjne.

Zespół OMC ENVAG oferuje kompletne rozwiązania do monitorowania gazów i pyłów, w tym system ciągłego monitoringu emisji rtęci oraz system długoterminowego poboru dioksyn i furanów.

Monitorowanie emisji do powietrza 

Substancja Proces Norma(-y) Minimalna częstotliwość monitorowania Urządzenie proponowane przez
OMC Envag
Certyfikat QAL1
NH3  Spalanie odpadów w przypadku stosowania SNCR lub SCR  Ogólne normy EN   

Ciągłe

 

 

Gasmet CX-4000  

 

V
CO  Spalanie odpadów 
SO2 
HCl 
HF 
NOx
 

 

Pył 

Obróbka popiołów paleniskowych  EN 13284-1  Raz w roku  Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze
Zapytaj laboratorium jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 
Spalanie odpadów  Ogólne normy EN i EN 13284-2
Ciągłe  Odpowiedni pyłomierz dobierany jest w zależności od: 

  1. Średnicy komina 
  2. Temperatury spalin 
  3. Wilgotności
  4. Parametrów pyłu (np. kolor, kształt)
  5. Temperatury otoczenia 

Oferowane urządzenia znajdują się tutaj.

 

V
N2 — Spalanie odpadów w piecu ze złożem fluidalnym
— Spalanie odpadów w przypadku stosowania SNCR z mocznikiem 
EN 212586  Raz w roku  Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze
Zapytaj laboratorium jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 
Całkowite LZO  Spalanie odpadów  Ogólne normy EN  Ciągłe   

Sk-Elektronik Thermo-FID ES  

 

V
Hg  Spalanie odpadów  Ogólne normy EN i EN 14884  Ciągłe   

Gasmet CMM / CMMAutoQAL 

 

V
PBDD/F  Spalanie odpadów
Brak normy EN  Raz na sześć miesięcy  Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze4  Zapytaj laboratorium jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 
PCDD/F  Spalanie odpadów  EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-3  Raz na sześć miesięcy w przypadku krótkoterminowego pobierania próbek  Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze
Zapytaj laboratorium jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 
Brak normy EN dla długoterminowego pobierania próbek EN, EN 1948- 3  Raz w miesiącu w przypadku długoterminowego pobierania próbek
GT90 Dioxin + 

Norma: EN/TS 1948-5 

V
 

Dioksynopodobne PCB 

 

Spalanie odpadów 

EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-4  Raz na sześć miesięcy w przypadku krótkoterminowego pobierania próbek
Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze
Zapytaj laboratorium jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 
Brak normy EN dla długoterminowego pobierania próbek EN 1948-2, EN 1948- 4  Raz w miesiącu w przypadku długoterminowego pobierania próbek
GT90 Dioxin + V
Benzo[a]piren  Spalanie odpadów  Brak normy EN  Raz w roku  Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze
Zapytaj laboratorium, jakimi urządzeniami wykonuje pomiary okresowe 

 Masz więcej pytań? Skontaktuj się z naszymi specjalistami: tel.: +48 22 858 78 78, e-mail: pow@envag.com.pl.

Zobacz również