Wykonaliśmy zewnętrzną stację dezynfekcji ścieków Covidowych dla modułowego szpitala pacjentów zarażonych Sars-Cov-2 w oparciu o dozowanie środka utleniającego.

Szafka wyposażona została w grzałkę elektryczną oraz system grawitacyjnej wentylacji.